نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 104  
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، محمود، ‎۱۳۲۹-,تالیف و ترجمه محمود حسینی، ویرایش علمی وادبی محمدرضا یوسف ثانی...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /ح‎۵‎ الف‎۵
راهنمای مسائل استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: استاتیک
نشر: اشراقی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /‎ب‎۹‎ ر‎۲‎ ‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;استاتیک
نشر: پرهام تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /ب‎۹‎ الف‎۵
مکانیک برداری برای مهندسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵-‎۲۰۰۳م.؛ Beer, Ferdinand Pierre;جانستون، الوود راسل، ‎۱۹۲۵-۲۰۱۰م.؛ Johnston,...
موضوع: مکانیک عملی;بردارها;استاتیک;دینامیک
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۷۲-
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۰‎ /‎ب‎۹‎ د‎۹۱‎‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اخلاقی، مهدی، ‎۱۳۲۶-,مهدی اخلاقی
موضوع: استاتیک
نشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ته تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /الف‎۳‎ الف‎۵
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیبلر، .Hibbeler, R.C;رفعت جاه، سعید، ‎۱۳۳۰-,آر. سی. هیبلر؛ ترجمه سعید رفعت جاه...
موضوع: استاتیک
نشر: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی مشهد ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /ه‎۹‎ الف‎۵
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خداپرست حقی، اکبر، ‎۱۳۳۷ -,اکبر خداپرست حقی
موضوع: استاتیک
نشر:
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۲۱‎ /خ‎۴۲
مکانیک مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرشاد، مهدی، ‎۱۳۲۰-,تالیف مهدی فرشاد
موضوع: مکانیک;استاتیک;دینامیک;مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۵۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۲۵‎ /‎ف‎۴‎ م‎۷‎ ‎
ایستائی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;بدیعی، مجید,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی [تهران] ۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹
تجزیه و تحلیل مسایل ایستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;فدایی ایام، اکبر,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: تلاش تبریز ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ ت‎۳
مکانیک مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسنایدر، رابرت، .Snyder, Robert D;بایارز، ادوارد فورد، ‎۱۹۲۵-;حائریان اردکانی، علی، ۱۳۲۵-,حائریان، ع...
موضوع: مقاومت مصالح;استاتیک
نشر: اترک مشهد ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎الف‎۵۸‎ ‎ ‎ ‎
استاتیک و مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیسادی، حسین، ‎۱۳۲۸ -,تالیف حسین بیسادی
موضوع: استاتیک;مقاومت مصالح
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران [تهران] ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /ب‎۹‎ الف‎۵
در قلمرو مکانیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هامفری، داگلاس، ۱۸۸۰-۱۹۴۵، Humphery, Douglas;تاپینگ، د.، .Topping, D;شریف زاده، هوشنگ، ۱۳۱۷ - ‎۱۳۶۹,...
موضوع: مکانیک;دینامیک;استاتیک
نشر: موسسه انتشارات فاطمی تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۰۵‎ /‎هـ‎۲‎ د‎۴‎‎
ایستایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;بدیعی، مجید,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۵ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹ ۱۳۶۴
استاتیک و تحلیل سازه های معین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پطروسیان، باریس، ‏‫۱۳۱۶- ‏‬,
موضوع: استاتیک;مهندسی سازه
نشر:
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /پ‎۶۴
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شیمز، اروینگ هرمن، ‎۱۹۲۳ - م.؛ Shames, Irving Herman;پوستی، بهرام، ۱۳۳۲-,شیمز، ایروینگ، ۱۹۲۳- م.;شمز...
موضوع: استاتیک
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /‎ش‎۹‎ الف‎۵‎ ‎
ایستائی (استاتیک)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop;رهبری، مهرداد، ‎۱۳۳۵-,مریام، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ...
موضوع: استاتیک;مکانیک عملی
نشر: پرهام تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۱‎ /م‎۴‎ الف‎۹۲
مکانیک جامدات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلابچی، محمود، ‎۱۳۳۶-;رزم افروز، قدرت الله,تالیف محمود گلابچی، قدرت الله رزم افروز...
موضوع: مقاومت مصالح;جامدات;استاتیک
نشر: حیان تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎گ‎۲۲‎ ‎ ‎ ‎
حل مسائل استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نادرپور، مرتضی,مرتضی نادرپور
موضوع: استاتیک
نشر: شرکت دیااستریپ تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۶۴۸‎ /‎ن‎۲‎ ح‎۸‎ ‎
استاتیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  امامیان,[نوشته] امامیان
موضوع: استاتیک
نشر: بی‌نا [تهران [بی‌تا
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۸۲۵‎ /الف‎۸‎ الف‎۵
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء