نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 66  
مقدمه ای بر ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خدام، شاهین,رابرت اف. اشتایدل؛ ترجمه شاهین خدام
موضوع: ارتعاش
نشر: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /‎الف‎۵‎ م‎۷‎ ‎
پاسخنامه لرزشهای مکانیکی تومسون =Solution Manual of Mechanical Vibration with Applications
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تامسون، ویلیام تیرل، Thomson, William Tyrrell;نخعی، رضا، ۱۳۴۰-;خاجوی، مهرداد، ,W. Thomson ؛ نگارش...
موضوع: ارتعاش
نشر: نشر صدوق تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۹۳۵‎ /ت‎۲‎ پ‎۲
ارتعاشات و امواج
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرنچ، آنتونی فیلیپ، ‎۱۹۲۰- م.، French, Anthony Philip;ملاباشی، محمود، ‎۱۳۲۵-,نویسنده ا. پ. فرنچ؛...
موضوع: ارتعاش;امواج
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۲۳۵‎ /ف‎۴‎ الف‎۴
موج و پدیده های ارتعاشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بالکانسکی، مینکو، ‎۱۹۲۷- م.، Balkanski, Minko;سبن ، کلود، ‏‫۱۹۳۴ - م.‏‬؛ Sebenne, Claude;طاهری، ...
موضوع: مکانیک موجی;ارتعاش;امواج رادیویی
نشر: فاطمی تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۱۷۴/۲‎ /‎ب‎۲‎ م‎۸‎ ۱۳۶۷‎
امواج (به زبان ساده)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عضوامینیان، کاظم,امینیان، کاظم,
موضوع: ارتعاش;امواج رادیویی
نشر: جیران تهران -۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۶۶۹‎ /الف‎۷‎ ع‎۶
لرزش ها و پدیده های انتشار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گابیلار، روبر، ‎۱۹۲۶- م.؛ Gabillard, Robert;باوندی، رحیم,تالیف ر. گابیلار؛ ترجمه رحیم باوندی...
موضوع: حرکت موجی;ارتعاش;امواج رادیویی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۹۲۷‎ /گ‎۲‎ ل‎۴
ارتعاشات مکانیکی: تئوری و کاربرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خویی، رضا,تالیف و ترجمه رضا خویی
موضوع: ارتعاش
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۹۳۵‎ /خ‎۹۹
تئوری ارتعاشات و کاربرد آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تامسون، ویلیام تیرل، Thomson, William Tyrrell;شکوهی، فریدون,تالیف ویلیام ت. تامسون؛ ترجمه فریدون شکو...
موضوع: ارتعاش
نشر: میقات تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /ت‎۲۹
پدیده های ارتعاش و انتشار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دراون، هانس-ورنر، Drawin, Hans-Werner;مصلحی فرد، محمود، ‎۱۳۲۰-;شیرین پور، مصطفی علی,مصلحی، محمود، ‎۱...
موضوع: ارتعاش
نشر: دانشگاه تبریز تبریز ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /د‎۴۲
تئوری وسایل ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ستو، ویلیام دبلیو؛ .Seto, William W;قایمی، عبدالرضا,ستو، ویلیام ,ویلیام ستو؛ ترجمه عبدالرضا قائمی...
موضوع: ارتعاش
نشر: جزیل تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /س‎۲‎ ت‎۹
ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ماهبان، حسین، ‎۱۳۱۷-,حسین ماهبان
موضوع: ارتعاش
نشر: بی‌نا [تهران [۱۳۵۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /م‎۲‎ الف‎۴ ۱۳۵۴
تندآموز لرزشهای مکانیکی با برنامه ریزی Quick and easy learning of mechanical vibration= C
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نخعی، رضا، ۱۳۴۰-;برهانی، صفا، ‎۱۳۴۷-;کاظمی، مازیار,نوشته رضا نخعی، صفا برهانی، مازیار کاظمی...
موضوع: ارتعاش
نشر: اتحاد [تهران] ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /ن‎۳‎ ت‎۹
ارتعاشات و امواج
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مجیدی ذوالبنین، حبیب، ‎۱۳۲۱-,ذوالبنین، حبیب، ‏‫۱۳۲۱- ‏ ;مجیدی، حبیب، ‏‫۱۳۲۱- ‏,تالیف مجیدی ذوالبنین...
موضوع: ارتعاش;امواج
نشر: دانشگاه علوم و صنعت ایران تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۱۳۶‎ /م‎۳‎ الف‎۴
موج و پدیده های ارتعاشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سبن ، کلود، ‏‫۱۹۳۴ - م.‏‬؛ Sebenne, Claude;طاهری، سیدضیاء;پاکزاد، هوشنگ، ‎۱۳۱۵-,طاهری، ضیاء,تالیف م....
موضوع: مکانیک موجی;ارتعاش;امواج رادیویی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۱۷۴/۲‎ /‎ب‎۲‎ م‎۸‎ ‎
اصول و کاربرد ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ماهبان، حسین، ‎۱۳۱۷-,تالیف ماهبان
موضوع: ارتعاش
نشر: صفی‌علیشاه تهران ۱۳۵۰‎ تاری
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۹۳۵‎ /م‎۲‎ الف‎۶
حل مسایل ارتعاشی با استفاده از Matlab [مطلب]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دوکی پاتی، رایو، ‎۱۹۴۵- م، Dukkipati, Rao V;مرادی حقیقی، مهدی، ‎۱۳۶۳-;غفرانی، مرتضی، ‎۱۳۶۳-,مرا...
موضوع: متلب ;ارتعاش;مکانیک
نشر: دیباگران تهران تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /‎د‎۹‎ ح‎۸‎ ‎
مبانی ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کلی، گراهام، Kelly, S. Graham;غیور، مصطفی، ‎۱۳۳۰-;محمدخانلو، حشمت الله، ‎۱۳۴۷-,تالیف اس. گراهام کلی؛...
موضوع: ارتعاش
نشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز نشر اصفهان ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۹۳۵‎ /‎ک‎۸‎ م‎۲‎ ‎
ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پالم، ویلیام جان، ‎۱۹۴۴- م.؛ Palm, William John;فرشیدیان فر، انوشیروان، ۱۳۴۵-;نیک مهر، ندا، ‎۱۳۶۴-,ت...
موضوع: ارتعاش;میرایی (مکانیک)
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات مشهد ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /پ‎۲‎ الف‎۴‎
ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حامدی، جهانبخش، ‎۱۳۴۴-,جهانبخش حامدی
موضوع: ارتعاش
نشر: جهش تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۹۳۵‎ /ح‎۲‎ الف‎۴
ارتعاشات مکانیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رایو، Rao, M. G;درویزه، منصور;درویزه، ابوالفضل,تالیف رائو؛ ترجمه منصور درویزه، ابوالفضل درویزه...
موضوع: ارتعاش
نشر: دانشگاه گیلان، انتشارات رشت ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۵‎ /ر‎۲‎ الف‎۴‎
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء