نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 105  
محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات به انضمام برنامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پتنکار، سوهس وی.، ‎۱۹۴۱- م.؛ Patankar, Suhas V;مقیمان، محمد، ‎۱۳۳۰-,پاتانکار، س. و.، ‎۱۹۴۱- م.;پتنکا...
موضوع: گرما - انتقال;سیالات - دینامیک;آنالیز عددی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎پ‎۲‎ م‎۳‎ ‎
روشهای عددی در انتقال حرارت و جریان سیال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاتانکار، سوهاس وی.، Patankar, Suhas V;اسماعیل زاده، اسماعیل,تالیف سوهاس و. پاتانکار؛ ترجمه اسماعیل ...
موضوع: گرما - انتقال;سیالات - دینامیک;آنالیز عددی
نشر: دانشگاه تبریز تبریز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲۰‎ /‎پ‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
روشهای عددی برای علم کامپیوتر، مهندسی و ریاضیات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  متیوز، جان اچ.، ‎۱۹۴۳- م.؛ .Mathews, John H;توتونیان، فایزه، ‎۱۳۲۶-,متیوز، جان، ‎۱۹۴۳- م.,جان. اچ. م...
موضوع: آنالیز عددی;داده پردازی;ریاضیات مهندسی
نشر: بی‌نا] [مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎م‎۲‎ ر‎۸۹‎ ‎
الگوریتمهای عددی: محاسبات در علوم و مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کریشنامورتی، ادایاتومانگالام ونکاتاراما، Krishnamurthy, Edayathumangalam Venkatarama;سن، سیامال کوما...
موضوع: آنالیز عددی;علوم;مهندسی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /ک‎۴‎ الف‎۷
روش های عددی بیسیک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکراتن، .Scraton, R.E;میرنیا، میرکمال، ‎۱۳۲۵-,ر. ای. اسکراتن؛ ترجمه امیرکمال میرنیا...
موضوع: آنالیز عددی;بیسیک (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)
نشر: نیما تبریز ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۲‎ /‎الف‎۵‎ ‎ ‎ ‎
مقدمه ای بر روشهای عددی: اصول عملیات کامپیوتر - ریشه معادلات - ماتریس، دترمینان و دستگاه معادلات خطی - انترپلاسیون و منحنی مناسب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استارک، پیتر، Stark, Peter A;عمویی، تیمور,تالیف Peter A. Strak ؛ ترجمه و گردآوری تیمور عموئی...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: سازمان نقشه‌برداری کشور تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎الف‎۵۲‎ ‎ ‎ ‎
آنالیز عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بوردن، ریچارد، .Burden, Richard L;فیرز، داگلاس، Faires, J. Douglas;رینولدز، آلبرت، Reynolds, Albert ...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: منصوری تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎‎ ۲۹۷‎ /‎ب‎۹‎ آ‎۸‎‎
ریاضیات محاسباتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دمیدوویچ، باریس پاولوویچ، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۷ م، Demidovich, Boris Pavlovich;مارون، ایساک آبراموویچ؛ Maron, I...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی شریف) تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎د‎۸۹‎ ‎ ‎ ‎
نظریه و کاربردهای آنالیز عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلیپس، جورج مک آرتنی، Phillips, George Macartney;تیلور، پیتر جان، Taylor, Peter John;بهفروز، غلامحس...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ف‎۹۸‎ ‎ ‎ ‎
آنالیز عددی و تفاضلهای محدود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قهرمان، شهاب الدین,شهاب الدین قهرمان
موضوع: آنالیز عددی;زنان
نشر: موسسه آموزش عالی آمار تهران ۱۳۵۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /ق‎۹‎ آ‎۸
آنالیز عددی مقدماتی به شیوه الگوریتمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کنت، سمیویل دانیل، ‎۱۹۱۷ - م.، Conte, Samuel Daniel;دوبور، کارل، De Boor, Carl;کاتبی، سراج الدین...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /ک‎۹‎ آ‎۸
بخش پذیری عددها و مفهوم آلگوریتم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ووروبی یف، نیکلای نیکلایهویچ;شهریاری، پرویز، ۱۳۰۵-۱۳۹۱.,نیکلای نیکلایه ویچ ووروبی یف؛ ترجمه پرویز شه...
موضوع: آنالیز عددی;الگوریتم ها
نشر: تهران تهران :‎ دج
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /و‎۹‎ ب‎۳
آنالیز عددی مقدماتی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  محسنی مقدم، محمود، ‏‫۱۳۲۷-,مقدم، محمود، ‏‫۱۳۲۷-;محسنی، محمود، ‏‫۱۳۲۷-,محمود محسنی مقدم...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ نشر گلاره کرمان ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /م‎۳‎ آ‎۸
آنالیز عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بوردن، ریچارد، .Burden, Richard L;فیرز، داگلاس، Faires, J. Douglas;رنلدز، آلبرت، .Reynolds, Albert C...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: منصوری [تهران] ۱۳۷۵ ،‎۱۳۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /ب‎۹۴‎ آ‎۸ ۱۳۷۳
کاربرد روش های عددی در ریزرایانه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شوپ، تری، ‎۱۹۴۴ - م.، .Shoup, Terry E;طرفه نژاد، پرژاد، ۱۳۴۶-,تالیف تری ای. شوپ؛ ترجمه پرژاد طرفه ...
موضوع: آنالیز عددی;کامپیوترهای ریز
نشر: سروش تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎ش‎۹‎ ک‎۲‎ ‎
روشهای محاسبات عددی برای رشته های کامپیوتر، مهندسی و ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  متیوز، جان آر.، ‎۱۹۳۷- م، .Matthews, John R;توتونیان، فایزه، ‎۱۳۲۶-,ماتیوز، ‏‫جان آر.‬، ‏‫۱۹۳۷- م.‏‬...
موضوع: آنالیز عددی;داده پردازی;ریاضیات مهندسی
نشر: خراسان مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎م‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
محاسبات عددی: الگوریتم ها و روش ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مورفی، دبلیو. اس.؛ Murohy, W. S.;ریدات، دنیس، ۱۹۳۴-، Ridout, Dennis;مک شین، بریجید، ‎۱۹۶۲- م.؛ McSha...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، واح تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎م‎۸‎ م‎۳‎ ‎
دستورالعملهای محاسبات عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پرس، ویلیام اچ.؛ Press, William H;نیکخواه بهرامی، منصور، ۱۳۱۸-,بهرامی، منصور، ۱۳۱۸-;بهرامی، نیکخواه،...
موضوع: آنالیز عددی;علوم;فورترن (زبان برنامه نویسی کامپیوتر);پاسکال (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)...
نشر: دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎د‎۵‎ ‎ ‎ ‎
آموزش دینامیک سیالات محاسباتی به کمک Gambit & Ansys Fluent
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جمشیدی، نیما، ‎۱۳۵۷-;افکاری، دامون,ترجمه و تالیف نیما جمشیدی، دامون افکاری...
موضوع: نرم افزار گمبیت;نرم افزار فلوئنت;سیالات;آنالیز عددی
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۵/۵‎ /گ‎۸‎ ج‎۸۲
مجموعه مقالات سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن [دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ‎۲۵ و ‎۲۶ آبانماه ‎۷۹]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن (سومین: ‎۱۳۷۹: زاهدان),مولف کمیته علمی همایش...
موضوع: آنالیز عددی
نشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /ه‎۸‎ م‎۳ ۱۳۷۹
قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء