نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 149  
تحلیل های ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وبر، جین، .Weber, Jean E;علی پور کاظمی، محمد حسین، ‎۱۳۲۳-,مولف جین، ا. وبر؛ ترجمه حسین علی پورکاظمی...
موضوع: ریاضیات بازرگانی;آنالیز ریاضی;اقتصاد ریاضی
نشر: دانشگاه شهید بهشتی تهران -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۶۹۱‎ /‎و‎۲‎ ت‎۳‎‎
آنالیز (رشته ریاضی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینیون، علیرضا، ‎۱۳۲۵-,علیرضا حسینیون
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: دانشگاه پیام‌نور تهران -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /خ‎۵‎ آ‎۸
جبر و آنالیز: به ضمیمه مثلثات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی,رضوی، ف.,نوشته م. رضوی
موضوع: جبر;آنالیز ریاضی
نشر: راه علم تهران ۱۳۷۴ ،‎۱۳۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۵۵‎ /‎ر‎۶‎ ج‎۲‎ ‎
ریاضیات عمومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کامکار پارسی، مصطفی,پارسی، مصطفی;کامکار، مصطفی,مصطفی کامکار پارسی...
موضوع: ریاضیات;آنالیز ریاضی;جبر
نشر: ابوریحان تهران ۱۳۴۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ک‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
جبر و آنالیز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تومانیان، مگردیچ، ‎۱۳۲۲-;اذانچیلر، حبیب,تومانیان، مگیردیچ,مگردیچ تومانیان، حبیب اذانچیلر...
موضوع: جبر;آنالیز ریاضی
نشر: شباهنگ تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۵۵‎ /‎ت‎۹‎ ج‎۲‎ ‎
متمم جبر و آنالیز: برای دانش آموزان و دبیران دبیرستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عابدی، محمد، ‎۱۳۱۴-,
موضوع: جبر;آنالیز ریاضی
نشر: وزارت آموزش و پرورش، دفتر امور کمک آموزشی و ک تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۵۵‎ /‎ع‎۲۲‎ ‎ ‎ ‎
مسائلی در جبر و آنالیز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قندهاری، احمد، ۱۳۱۹-,
موضوع: جبر;آنالیز ریاضی
نشر: دانشجو تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۱۵۷‎ /‎ق‎۹۴‎ ‎ ‎ ‎
نخستین گامها در آنالیز عددی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوسکینگ، .Hosking, R. J;جویس، Joyie, D. C;ترنر، جان کریستوفر، Turner, John Christopher;بابلیان، اسما...
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۹۷‎ /‎هـ‎۹۵‎ ‎ ‎ ‎
آنالیز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آق اولی، محمود، ۱۳۰۰-‎۱۳۷۱.,
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /آ‎۷۲
آنالیز ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اپوستل، تام ام.؛ Apostol, Tom M;عالم زاده، علی اکبر، ‎۱۳۲۲-,اپاستل، تام ام.;آپوستل، تام;آپوستول، تام...
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: دانشگاه صنعتی شریف تهران ۱۳۸۰ ،‎۱۳۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /الف‎۲
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اپوستل، تام ام.؛ Apostol, Tom M;ذکایی، علیرضا,اپاستل، تام ام.;آپوستل، تام;آپوستول، تام,نوشته تام م. ...
موضوع: آنالیز ریاضی;حساب دیفرانسیل
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران -۱۳۶۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /‎الف‎۲‎ ح‎۵‎ ‎
اصول آنالیز حقیقی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بارتل، رابرت گاردنر، ‎۱۹۲۷ - م.، Bartle, Robert Gardner;زعفرانی، جعفر، ‎۱۳۲۶-,تالیف ربرت جی بارت...
موضوع: آنالیز ریاضی;توابع متغیر حقیقی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /ب‎۲۴
نخستین درس در آنالیز ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بورکیل، جان چارلز، ‎۱۹۰۰ - م.، Burkill, John Charles;رحیم زاده، علی اکبر;لالی، جواد;وحیدی اصل، م...
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: فاطمی تهران ۱۳۶۷
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /‎ب‎۹۴‎ ‎ ‎ ‎
آشنایی با آنالیز ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پارزینسکی، ویلیام آر.؛ Parzynski, William R;زیپس، فیلیپ، .Zipse, Philip W;طالبیان، سیدمحمود، ‎۱۳۲۸-,...
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات مشهد ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /پ‎۲‎ آ‎۵
آنالیز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دیکسمیه، ژاک، Dixmier, Jacques;زند، علینقی، ‎۱۳۱۴-,ترجمه علینقی زند و دیگران...
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۶۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /د‎۹۸ ۱۳۶۵
اصول آنالیز ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رودین، والتر، ‎۱۹۲۱- م.، Rudin, Walter;عالم زاده، علی اکبر، ‎۱۳۲۲-,نوشته والتر رودین؛ ترجمه علی ...
موضوع: آنالیز ریاضی;توابع
نشر: انتشارات علمی و فنی تهران ۱۳۶۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /ر‎۹
آنالیز ریاضی: محاسبه دیفرانسیلی و انتگرالی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیختن گولتس، گریگوری میخاییلوویچ، ۱۸۸۸-‎۱۹۵۹م.، Fikhtengolts, Grigorii Mikhailovich;امامی، باقر;شهری...
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: فردوس تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /ف‎۹‎ آ‎۸
آنالیز ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصاحب، غلامحسین، ۱۲۸۹-‎۱۳۵۸.,غلامحسین مصاحب
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: نشر دانش امروز تهران -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۰‎ /م‎۷‎ آ‎۸۲
حل المسائل آنالیز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بزرگ نیا، ابوالقاسم، ‎۱۳۱۲-,تالیف ابوالقاسم بزرگ نیا
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی مشهد ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۱‎ /‎ب‎۴۴‎ ‎ ‎ ‎
مسائل و تمرین های آنالیز ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دمیدوویچ، باریس پاولوویچ، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۷ م، Demidovich, Boris Pavlovich;شهریاری، پرویز، ۱۳۰۵-۱۳۹۱.,گردآو...
موضوع: آنالیز ریاضی
نشر: وزارت علوم و آموزش عالی تهران ۱۳۶۳ ،‎۱۳۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۱‎ /‎د‎۸‎ م‎۵‎ ‎
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء