نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 63  
مقاله هایی درباره آموزش در سازمانهای اداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نوشته و ترجمه گروهی از اساتید و نویسندگان مدیریت
موضوع: آموزش حین خدمت
نشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎م‎۷۲‎ ‎ ‎ ‎
تربیت نیروی انسانی برای بازرگانی و صنعت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مگ گی، ویلیام؛ McGehee, William;ته یر، پل;کیانپور، غلامرضا,م‍گ‌ ه‍ی‌، وی‍ل‍ی‍ام‌,تالیف ویلیام مگ هی ...
موضوع: آموزش حین خدمت
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۵۴ ،‎۱۳۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /م‎۸۹
برنامه ریزی برای آموزش اثربخش راهنمایی برای تدوین برنامه درسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ونتلینگ، تیم، ‎۱۹۴۶ - م.، .Wentling, Tim L;چیذری، محمد، ‎۱۳۳۹-,مولف تیم ال. ونتلینگ؛ مترجم محمد ...
موضوع: آموزش حین خدمت;آموزش حرفه ای;برنامه ریزی درسی
نشر: دانشگاه تربیت مدرس تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ و‎۹
آموزش و کارایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فتحی، هوشنگ,پیروز، ه.;پیروز، هوشنگ;فتحی یونسی، هوشنگ;یونسی، هوشنگ,هوشنگ فتحی...
موضوع: آموزش حین خدمت;ایران. وزارت آموزش و پرورش;آموزش و پرورش
نشر: مجرد تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۱۲۶‎ /الف‎۹‎ ف‎۲
آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان (مدیریت و برنامه ریزی آموزش کارکنان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فتحی واجارگاه، کورش، ۱۳۴۶-,فتحی، کورش;واجارگاه، کورش,تالیف کورش فتحی واجارگاه...
موضوع: آموزش حین خدمت
نشر: وزارت آموزش و پرورش] اداره کل آموزشهای ضمن خد [تهران ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ ف‎۲
آموزش و بهسازی منابع انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف حسین ابطحی...
موضوع: نیروی انسانی;آموزش حین خدمت;برنامه ریزی آموزشی
نشر: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موسسه مطال تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HE‎ ۵۵۴۹/۵‎/آ‎۸‎ الف‎۲
مفاهیم و تئوری ها درآموزش الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کلارک، روت کالوین، ‎۱۹۴۳- م، Clark, Ruth Colvin;مایر، ریچارد ای.، ‎۱۹۴۷- م.؛ Mayer, Richard E;مهدی پ...
موضوع: آموزش به کمک کامپیوتر;آموزش حین خدمت;یادگیری شناختی
نشر: دیباگران تهران تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۱۰۲۸/۵‎ /‎ک‎۸‎ م‎۸‎ ‎
کاربرد فنون و روشهای آموزشی موفق: راهنمای عملی برای مهارتهای تدریس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ویلسون، جو، .Wilson, Joe B;صائبی، محمد، ‎۱۳۲۴-;مهذب حسینیان، سیما، ‎۱۳۴۳-,نوشته جو بی. ویلسن؛ ترجمه ...
موضوع: آموزش حین خدمت;تدریس
نشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ و‎۹۷
نیازسنجی آموزشی در سازمانها: آموزش در سازمانها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گلدستاین، اروین ال.، ‎۱۹۳۷- م.؛ .Godlstein, Irwin L;محمدزاده شریف، غلامرضا,گ‍ل‍دش‍ت‍ای‍ن‌، ای‍روی‍ن‌...
موضوع: آموزش حین خدمت;کارمندان
نشر: رواق مهر مشهد ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ گ‎۸
نتایج آموزشهای خود را پایدار کنید: راهنمای عملی برای مهارتهای تدریس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بادر، گلوریا، Bader, Gloria E;بلوم، اودری، Bloom, Audrey E;منوریان، عباس، ‎۱۳۳۷-;نیک زاد لاریجانی، م...
موضوع: آموزش حین خدمت
نشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ ب‎۲
سنجش تاثیرات آموزش: راهنمای عملی برای مهارتهای تدریس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وید، پاملا، Wade, Pamela A;منوریان، عباس، ‎۱۳۳۷-;تیشهزن، مهین,نوشته پملا ا. وید؛ ترجمه عباس منوریان،...
موضوع: آموزش حین خدمت;تعلیم
نشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ و‎۹۲
نیازسنجی آموزش حرفه ای کارکنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بارترم، شارون، Bartram, Sharon;گیبسن، برندا، Gibson, Brenda;خوش نشین، زهره، ۱۳۴۸-,خوشنشین لنگرودی، ز...
موضوع: آموزش حین خدمت
نشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ ب‎۲۲
راهنمای آموزشی الکترونیکی: ایجاد برنامه های آموزشی تعاملی، مفرح و کارا برای سازمان ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آلن، مایکل، ‎۱۹۴۶- م، Allen, Michael W;کاهانی، محسن، ۱۳۴۶-;باقری، ابراهیم، ‎۱۳۵۲-,نویسنده مایکل آ...
موضوع: آموزش حین خدمت
نشر: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد مشهد ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎آ‎۸‎ آ‎۷‎ ‎
آموزش پودمانی: از نظریه تا کاربرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خنیفر، حسین، ‎۱۳۴۸-,حسین خنیفر
موضوع: آموزش پودمانی;نیروی انسانی;آموزش حین خدمت
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۷۷‎ خ‎۹
یادگیری برای کسب درآمد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پارسلو، اریک؛ Parsloe, Eric;آلن، کارولین، Allen, Caroline;صفا، ایرج، ‎۱۳۲۹ -,نوشته اریک پارسلو، کارو...
موضوع: آموزش حین خدمت;آموزش مداوم
نشر: انستیتو ایزایران تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ پ‎۲
آموزش اثربخش در یک هفته
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیل، مالکوم؛ Peel, Malcolm;نیک فطرت، بدر زمان، ‎۱۳۱۹- ,پ‍ی‍ل‌، م‍ال‍ک‍ول‍م‌,مالکولم پیل؛ تدوین گروه...
موضوع: آموزش حین خدمت
نشر: کیفیت و مدیریت تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ پ‎۹
دانشگاه سازمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آلن، مارک، ‎۱۹۴۶- م.، Allen, Mark;ایمانی پور، محسن، ‎۱۳۳۵-;آقاجانی، صابر، ‎۱۳۵۹-,تالیف و گردآوری م...
موضوع: آموزش با حمایت کارفرما;آموزش حین خدمت;یادگیری سازمانی
نشر: سرآمد تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ آ‎۷۲
آموزش جامع سازمانی (با رویکرد آموزش بزرگسالان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صباغیان، زهرا، ‎۱۳۳۰-;اکبری، سهیلا، ‎۱۳۵۶-,زهرا صباغیان، سهیلا اکبری...
موضوع: آموزش حین خدمت;آموزش با حمایت کارفرما;یادگیری سازمانی
نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ ص‎۲
نیازسنجی آموزشی روش ها، ابزارها و فنون
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  باربازت، جین، ‎۱۹۴۳- م.، Barbazette, Jean;پاکدل، رحمت الله، ‎۱۳۵۳-,نویسنده جین باربازت؛ مترجم ...
موضوع: نیازهای آموزشی;آموزش حین خدمت
نشر: آییژ تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎ن‎۸۷‎ ب‎۲‎ ‎
تعلیم روش آموزش فعال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سیلبرمن، ملوین، ‎۱۹۴۲- م.؛ Silberman, Melvin L;برزآبادی فراهانی، داود، ‎۱۳۴۱-;جعفرزاده، رویا، ‎۱۳۴۴...
موضوع: آموزش حین خدمت
نشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /آ‎۸‎ س‎۹۶
قبلی 1 2 3 4 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء