نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 209  
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخو، لیدا، ۱۳۲۹-,تالیف لیدا فرخو
موضوع: ریاضیات;آمار ریاضی
نشر: دانشگاه پیام‌نور [بی‌جا] -۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎ف‎۴‎ ر‎۹‎ ‎
کاربرد تحلیل داده ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بن ذکری، ژان پل;سیف الهی، حجت الله,تالیف ژان پل بن ذکری؛ ترجمه حجت الله سیف الهی...
موضوع: آمار ریاضی
نشر: دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎ب‎۹‎ ک‎۲‎ ‎
مقدمه ای بر آمار ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هاگ، رابرت، .Hogg, Robert V;کرگ، آلن تورنتن، ۱۹۰۵-، Craig, Allen;ایزددوستدار، نوروز، ‎۱۳۱۵-,[رابرت ه...
موضوع: آمار ریاضی
نشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎هـ‎۲‎ م‎۷‎‎
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پارسیان، احمد، ‎۱۳۳۰-;فرجام، محمد، ‎۱۳۲۳-,احمد پارسیان، محمد فرجام...
موضوع: ریاضیات;آمار ریاضی
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۷/۲‎ /‎پ‎۲‎ ر‎۹‎ ‎
آمار کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بازرگان لاری، عبدالرضا، ۱۳۲۸-,بازرگان، عبدالرضا، ۱۳۲۸-;لاری، عبدالرضا، ۱۳۲۸-,تالیف عبدالرضا بازرگان ...
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: دانشگاه شیراز شیراز ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶/۲‎ /ب‎۲‎ آ‎۸
مقدمه ای بر آمار و احتمالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زهره بخش، محمدعلی,مولفین زهره بخش - عبدالله زاده
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: نشر بشارت [تهران] ۱۳۷۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎ز‎۹‎ م‎۷‎ ‎
پردازش و تحلیل داده های آماری روشها و برنامه ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوبار، لودوویک، Lebart, Ludovic;مورینو، آلن، ‎۱۹۴۰- م.؛ Morineau, Alain;فنلون، ژان-پیر، Fenelon, Jea...
موضوع: آمار ریاضی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /ل‎۹‎ پ‎۴
آموزش آمار و احتمال (‎۱)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رحیم آبادی، هادی,تالیف هادی رحیم آبادی
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: نشر دانا تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶/۲‎ /ر‎۳‎ آ‎۸
روش های آماری در عیارگیری زیستی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فینی، دیوید جان، Finney, Divid john;نهاپتیان، وارتکس;ملک افضلی، حسین، ۱۳۱۸-,ملک افضلی اردکانی، حسین،...
موضوع: زیست سنجی;آمار ریاضی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران [۱۳۵۶]
شماره راهنمای کنگره: QH‎ ۳۲۴‎ /‎ف‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
نظریه و روش تحقیق آماری در علوم و مهندسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  براونلی، کنت الگزاندر، ‎۱۹۱۸- م.، Brownlee, Kenneth Alexander;بازرگان هرندی، عباس، ۱۳۲۱-,بازرگان...
موضوع: آمار ریاضی;طرح های آزمایشی
نشر: موسسه آموزش عالی آمار تهران ۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎ب‎۴‎ ‎ ‎ ‎
آمار ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بهبودیان، جواد، ‎۱۳۱۰-,تالیف جواد بهبودیان
موضوع: آمار ریاضی
نشر: امیرکبیر تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /ب‎۹‎ آ‎۸
آمار ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خواجه نوری، عباسقلی، ۱۲۹۴-‎۱۳۷۲.;موسسه آموزش عالی آمار,تالیف عباسقلی خواجه نوری...
موضوع: آمار ریاضی
نشر: موسسه آموزش عالی آمار [تهران] ۱۳۵۰-۱۳۴۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎خ‎۹‎ آ‎۸‎ ‎
نگره آمار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مود، الکساندر مک فارلن، ۱۹۱۳- م،؛ .Mood, Alexander McFarlane;گریبیل، فرانکلین ا.، ۱۹۲۱- م.؛ Gerbil, ...
موضوع: آمار ریاضی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران [۱۳۵۷]
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎م‎۸‎ ن‎۸‎ ‎
ریاضیات پایه آمار و احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هومن، حیدرعلی، ۱۳۱۱-‎۱۳۹۱.,نوشته حیدر علی هومن
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: بی‌نا] [بی‌جا ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /‎هـ‎۹‎ ر‎۹‎ ‎
آمار و احتمالات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نفر، مهدی، ‏‫۱۳۵۸-,
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات
نشر: جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی تهران ۱۳۶۷ ،‎۱۳۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶/۲‎ /ن‎۷‎ آ‎۸
مجموعه ای در باره برآورد (آمار ریاضی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عمیدی، علی، ‎۱۳۱۲-,علی عمیدی
موضوع: نظریه تخمین;آمار ریاضی
نشر: دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۳۵۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶/۸‎ /‎ع‎۸۹‎ ‎ ‎ ‎
مقدمه ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  راس، شلدون، .Ross, Sheldon M;اسدی، مجید، ۱۳۴۳-;بزرگ نیا، ابوالقاسم، ‎۱۳۱۲-,تالیف ش. م. راس؛ ترجمه مج...
موضوع: احتمالات;آمار ریاضی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۴۰‎ /ر‎۲‎ م‎۷
آمار کاربردی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مقصودی، عباس، ‎۱۳۴۴-,نویسنده عباس مقصودی
موضوع: آمار;آمار ریاضی
نشر: ذره‌بین اراک ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: HA‎ ۲۹/۵‎ /ف‎۲‎ م‎۷
آمار و نظریه احتمال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جلیلی خشنود، جلیل,جلیلی، جلیل;خشنود، جلیل,تالیف جلیل جلیلی خشنود...
موضوع: آمار ریاضی;احتمالات;آمار
نشر: جهاد دانشگاهی، موسسه نشر جهاد تهران -۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /ج‎۸‎ آ‎۸
آمار ریاضی و کاربردهای آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فروند، جان، ‎۱۹۲۱- م، .Freund, John E;میلر، اروین، ‎۱۹۲۸- م.، Miller, Irwin;میلر، مری لیز، Mill...
موضوع: آمار ریاضی
نشر: مرکز نشر دانشگاهی تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۲۷۶‎ /ف‎۴‎ آ‎۸۲
قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء