خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو
قبلی 1 2 3 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 42  
پیامبر و آیین نبرد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طلاس، مصطفی;اکبری مرزناک، حسن,مصطفی طلاس;اکبری، حسن;مرزناک، حسن,مصطفی طلاس، ترجمه حسن اکبری مرزناک...
موضوع: غزوات
نشر: قدیانی [تهران] 1371
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۵/۶‎ /ط‎۸‎ ر‎۴۴
فرهنگ کمانگیر، انگلیسی - فارسی، دانشگاهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صلح جو، سیاوش,تالیف سیاوش صلح جو
موضوع: زبان انگلیسی
نشر: Addison-Wesley Pub. Co. Redwood City, Calif. c1991
شماره راهنمای کنگره: PE‎ ۱۶۴۵‎ /ف‎۲‎ ص‎۸
جفرافیای شهرستان اسفراین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فدایی، احمد، ‎۱۳۳۵-,احمد فدایی
موضوع: اسفراین(خراسان شمالی)
نشر: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات مشهد 1373
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۲۰۷۳‎ /س‎۶‎ ف‎۴
بهینه سازی ریاضی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اینتریلیگیتور، مایکل، .Lntriligator, Michael. D;پورکاظمی، حسین علی,مولف میشل. د. اینتریلیگیتور؛ ترجم...
موضوع: بهینه سازی ریاضی;اقتصاد ریاضی
نشر: دانشگاه شهید بهشتی تهران 1368
شماره راهنمای کنگره: HB‎ ۷۴‎ /ر‎۹‎ الف‎۹
تحلیل های ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وبر، جین، .Weber, Jean E;پورکاظمی، حسین علی,جین وبر؛ ترجمه حسین علی پور کاظمی...
موضوع: ریاضیات بازرگانی;آنالیز ریاضی;اقتصاد ریاضی
نشر: دانشگاه شهید بهشتی تهران 1365
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۶۹۳‎ /و‎۲۴‎ ت‎۳
Schaum's outline of theory and problems of plane and solid analytic geometry
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Kindle, Joseph Henry,
موضوع:
نشر: mcgraw-hill New York [1950]
شماره راهنمای کنگره: QA 555 .K49
اسلام در زندان اتهام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابوخلیل، شوقی، Abu Khalil, Shawqi;اکبری مرزناک، حسن,اکبری، حسن;مرزناک، حسن,شوقی ابوخلیل؛ ترجمه و نگا...
موضوع: اسلام
نشر: بعثت تهران ق‎1391
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲۸/۴‎ /الف‎۲‎ الف‎۵۴
چراغی بر فراز راه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قطب، سید، ۱۹۰۶-‎۱۹۶۶م.، Qutb, Sayyid;اکبری مرزناک، حسن,سید قطب;قوتب، سه یید;اکبری، حسن;مرزناک، حسن,س...
موضوع: اسلام;وحدت اسلامی
نشر: موسسه خدمات فرهنگی ‎۲۲ بهمن تهران 1359
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲۹‎ /ق‎۶۲‎ چ‎۴
Insect natural enemies: practical approach to their study and evaluation
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Jervis, Mark;Kidd, Neil,edited by Mark Jervies and Neil Kidd
موضوع: Insect pests;Insects
نشر: Chapman & London 1996
شماره راهنمای کنگره: SB 932 .I58 1996
محمد پیام آور آزادی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شرقاوی، عبدالرحمن، ۱۹۲۰ - ‎۱۹۸۷م.، Sharqawi, Abd al-Rahman;اکبری مرزناک، حسن,اکبری، حسن;مرزناک، حسن,...
موضوع: محمد(ص)،پیامبر اسلام،۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق. - تاثیر - تمدن غرب...
نشر: حکمت تهران ق‎1381
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲/۹‎ /ش‎۴۷‎ م‎۳۴
The conflict of religions
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Ashby, Philip H.,Philip H. Ashby
موضوع: Religions
نشر: Scribner New York 1955
شماره راهنمای کنگره: BL 85 .A8
یادنامه ای بر سوگ حمزه سرور شهیدان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اکبری مرزناک، حسن,اکبری، حسن;مرزناک، حسن,
موضوع: حمزه بن عبدالمطلب (ع)، ‎۵۴ قبل از هجرت
نشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 1356
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۴/۷‎ /الف‎۸۲
حجربن عدی: درخششی در تاریکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اکبری مرزناک، حسن,اکبری، حسن;مرزناک، حسن,اثر حسن اکبری مرزناک...
موضوع: حجربن عدی،
نشر: سلمان تهران 1355
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۳۳/۹۲‎ /الف‎۷‎ ح‎۳
طلوع راستین زندگی اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اکبری مرزناک، حسن,اکبری، حسن;مرزناک، حسن,
موضوع: اسلام
نشر: حکمت قم 1356
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۹‎ /الف‎۷۲
جامعه نمونه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اکبری مرزناک، حسن,اکبری، حسن;مرزناک، حسن,
موضوع: اسلام
نشر: حکمت تهران 1357
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۹‎ /الف‎۷۲‎ ج‎۲
Luis Bunuel
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Kyrou, Adonis;Bunuel, Luis,Presentation par Ado Kyrou. textes et Propos de Luis Bunel . Ecrits Surre...
موضوع:
نشر: Editions Seghers (Paris) (1962)
شماره راهنمای کنگره: PN 1998 .A3 B8
science against crime
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Kind, Stuart;Overman, Michael, joint author,[by] Stuart, Kind [and] Michael Overman
موضوع:
نشر: Aldus Books London 1972
شماره راهنمای کنگره: HV 8073 .K474
Methods and materials for teaching the biological sciences; a text and source book for teachers in training and in service
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  Miller, David Franklin;Blaydes, Glenn William,[by] David F. Miller [and] Glenn W. Blaydes
موضوع: Biology
نشر: mcgraw-hill New York 1962
شماره راهنمای کنگره: QH 315 .M6 1962
الفتوحات المکیه فی معرفه اسرار المالکیه و الملکیه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابن عربی، محمدبن علی، ۵۶۰-‎۶۳۸ ق.؛ Ibn al-Arabi;یحیی، عثمان اسماعیل;مدکور، ابراهیم بیومی، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۵...
موضوع: تصوف;عرفان
نشر: الهیئة المصریه [القاهره] [1363‎=ق‎
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۸۳‎ /الف‎۲‎ ف‎۲
جهان اسلام و تلاشهای پیگیر دشمنان برای بسط نفوذ استعماری برآن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شاکر، محمود;اکبری مرزناک، حسن,محمود شاکر;اکبری، حسن;مرزناک، حسن,اثر محمود شاکر؛ ترجمه حسن اکبری مرزن...
موضوع: کشورهای اسلامی;استعمار
نشر: موسسه خدمات فرهنگی ‎۲۲ بهمن تهران [1355‎تار
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۵/۶۳‎ /ش‎۲‎ ج‎۹
قبلی 1 2 3 بعدی
; ;