نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 5  
اطلس محلات شهر مشهد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیروی، هدا، ۱۳۵۶-;رضوی نژاد، مرتضی، ۱۳۶۴-;قنبری، محمد، ۱۳۶۶-;جاجرمی، هدی، ۱۳۶۴-;آل شیخ، شهریار‏‫، ۱۳...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;محله ها - ایران - مشهد
نشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد انتشارات بوی شهر بهشت مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۲۱۲۱‎ /‎ش‎۸۹‎ پ‎۹‎‎
آشنایی با مراکز محلات شهر مشهد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی نژاد، مرتضی، ۱۳۶۴-;قنبری، محمد، ۱۳۶۶-;امامی کشفی، مهدی، ۱۳۶۸-;آل شیخ، شهریار‏‫، ۱۳۵۵‏‏‏‏‏‏-‬;پی...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد ;محله ها - ایران - مشهد
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی، فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۲۱۲۱‎ /‎ش‎۸۹‎ ر‎۶‎‎
استانداردهای حوزه های مدیریت شهری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی نژاد، مرتضی، ۱۳۶۴-;آل شیخ، شهریار‏‫، ۱۳۵۵‏‏‏‏‏‏-‬;پیروی، هدا، ۱۳۵۶-;زائرنیا، محمد، ‎۱۳۶۱-,رضوی،...
موضوع: راه آهن شهری;طرح های عمرانی
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: TF‎ ۷۰۵‎ /‎الف‎۵‎‎‎‎
طبقه بندی فرآیندهای شهرداری مشهد براساس مدل pcf
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی نژاد، مرتضی، ۱۳۶۴-;پیروی، هدا، ۱۳۵۶-,رضوی، مرتضی، ۱۳۶۴-;پیروی، هدی، ۱۳۵۶-,نویسندگان مرتضی رضوی ...
موضوع: شهرداری - ایران - مشهد - برنامه ریزی;شهرداری - ایران - مشهد - مدیریت...
نشر: سازمان فرهنگی و اجتماعی شهردای مشهد، انتشارات بوی شهر بهشت مشهد ۱۴۰۰
شماره راهنمای کنگره: JS‎ ۷۴۶۹‎ /‎م‎۵‎ ط‎۲‎‎
فرآیندهای مدل سازی شده شهرداری مشهد مقدس براساس استاندارد BPMN2..
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی نژاد، مرتضی، ۱۳۶۴-;آل شیخ، شهریار‏‫، ۱۳۵۵‏‏‏‏‏‏-‬;پیروی، هدا، ۱۳۵۶-,رضوی، مرتضی، ۱۳۶۴-;شیخ، شهر...
موضوع: شهرسازی - طرح و برنامه ریزی - داده پردازی;شهرداری - داده پردازی...
نشر: انتشارات بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد) مشهد ۱۳۹۹
شماره راهنمای کنگره: NA‎ ۹۰۳۱‎ /‎ف‎۴۲‎‎‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء