خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 2  
روش های تحقیق در مدیریت ورزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لی، مینگ، Li, Ming;کوارترمن، جروم، ‎۱۹۴۴- م، .Quarterman, Jerome;پیتز، برندا؛ Pitts, Brenda G;اسدی،...
موضوع: ورزش - مدیریت
نشر: ‏‫‏‫دانشگاه تهران، موسسه انتشارات تهران ‏‫1394
شماره راهنمای کنگره: GV‎ ۷۱۳‎ /‎ل‎۹۲‎ ر‎۹۲‎‎
مبانی بازاریابی ورزشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پیتز، برندا؛ Pitts, Brenda G;استاتلر، دیوید کنت، ‏‫۱۹۵۲- ‏ م؛ Stotlar, David Kent;عظیم زاده، سیدمرتض...
موضوع: ورزش - بازاریابی
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد مشهد 1396
شماره راهنمای کنگره: GV‎ ۷۱۶‎ /‎پ‎۹‎ م‎۲‎‎
; ;