خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 11  
مردی به نام اووه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;عباس آبادی، محمد، ۱۳۶۹-,بکمان، فردریک,نویسنده فردریک بکمان؛...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: کتابسرای تندیس تهران 1395
شماره راهنمای کنگره: ۴م ۸ک/ ۹۸۷۷/۱۲ PT
‏‫مردی به نام اوه‮‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;تیمورازف، فرناز، ۱۳۶۴-,بکمان، فردریک,فردریک بکمن‮‬‏‫؛ ترجمه...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: نشر نون ‏‫تهران‮‬ 1395
شماره راهنمای کنگره: ۴م ۸ک/ ۹۸۷۷/۱۲ PT
بریت ماری این‎ جا بود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;پرهیزکاری، سمانه، ۱۳۶۶-,بکمان، فردریک,فردریک بکمن؛ ترجمه ی ...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: انتشارات میلکان تهران 1395
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۲‎ /‎ک‎۸‎ ب‎۴‎‎
‏‫مردی به نام اوه‮‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;افسری، فرشته، ۱۳۶۴-,بکمان، فردریک,اثر فردریک بکمن‮‬‏‫؛ مترج...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: انتشارات آسو ‏‫تهران‮‬ 1396
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۲‎ /‎ک‎۸‎ م‎۴۲‎‎
شهر خرس ها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;رمضانی، غزاله، ‎۱۳۵۹-,بکمان، فردریک,فردریک بکمن؛ [مترجم] غز...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: آوای چکامه تهران ‏‫‏‏‏‏1396
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۲‎ /‎ک‎۸‎ ش‎۹‎‎
و من دوستت دارم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;رعایی، الهام، ‏‫۱۳۵۹-‏‬,بکمان، فردریک,فردریک بکمن؛ ترجمه ال...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: نشر نون تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۲‎ /‎ک‎۸‎ و‎۸‎‎
ما در برابر شما: رمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;رعایی، الهام، ‏‫۱۳۵۹-‏‬,بکمان، فردریک,فردریک بکمن؛ ترجمه از...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: نشر نون تهران ‏‫1397
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۲‎ /‎ک‎۸‎ م‎۲‎‎
شهر خرس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;رعایی، الهام، ‏‫۱۳۵۹-‏‬,بکمان، فردریک,فردریک بکمن؛ ترجمه ال...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: نشر نون تهران 1397
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۲‎ /‎ک‎۸‎ ش‎۹۲‎‎
و هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر می شود
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;رعایی، الهام، ‏‫۱۳۵۹-‏‬,بکمان، فردریک,فردریک بکم، ترجمه اله...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: نشر نون تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۲‎ /‎ک‎۸‎ و‎۹۲‎‎
مادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;خوش زبان، نیلوفر، ۱۳۶۲-,بکمان، فردریک,فردریک بکمن؛ ترجمه نی...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: نشر نون تهران ‏‫1397
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۳‎ /‎ک‎۸‎ م‎۲‎‎
بریت ماری اینجا بود [متن کامل]
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بکمن، فردریک، ۱۹۸۱- م. Backman, Fredrik;تیمورازف، فرناز، ۱۳۶۴-,بکمان، فردریک,فردریک بکمن؛ مترجم فرن...
موضوع: داستان های سوئدی - قرن ۲۱م.
نشر: نون تهران 1397
شماره راهنمای کنگره: PT‎ ۹۸۷۷/۱۲‎ /‎ک‎۸‎ ب‎۴۲‎‎
; ;