نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 20  
اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;مهروژان، آرمن، ,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف حسین ابطحی، آرمن مهروژان...
موضوع: برنامه ریزی شبکه ای;صنعت
نشر: نشر قومس تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: T‎ ۵۶/۸‎ /الف‎۲‎ الف‎۶
بهره وری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;کاظمی، بابک,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,مولفین حسین ابطحی، بابک کاظمی...
موضوع: بهره وری;بهره وری کار
نشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HD‎‎ ۵۷‎ /‎الف‎‎۲‎ ب‎۹‎‎
مهندسی روشها
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;مهروژان، آرمن، ,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف حسین ابطحی، آرمن مهروژان...
موضوع: مهندسی روشها
نشر: نشر قومس تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: T‎ ۶۰/۶‎ /‎الف‎۲‎ م‎۹‎ ‎
مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,حسین ابطحی
موضوع: نیروی انسانی
نشر: دانشگاه پیام‌نور [تهران] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /ن‎۹‎ الف‎۲
طبقه بندی و ارزشبابی مشاغل (مدیریت حقوق و دستمزد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;مهروژان، آرمن، ,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف حسین ابطحی، آرمن مهروژان...
موضوع: مشاغل - رده بندی;کارمندان - ارزشیابی;حقوق و مزایا
نشر: صبا تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎الف‎۲‎ ط‎۲‎ ‎
آموزش و بهسازی منابع انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف حسین ابطحی...
موضوع: نیروی انسانی;آموزش حین خدمت;برنامه ریزی آموزشی
نشر: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موسسه مطال تهران ۱۳۶۸
شماره راهنمای کنگره: HE‎ ۵۵۴۹/۵‎/آ‎۸‎ الف‎۲
گفتارهایی در مدیریت پیشرفته منابع انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,مولف حسین ابطحی...
موضوع: نیروی انسانی
نشر: نشر قومس تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎ن‎۹‎ الف‎۲۲‎ ‎
مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان در سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,حسین ابطحی
موضوع: نیروی انسانی;کارمندان
نشر: موسسه تحقیقات و آموزشی مدیریت کرج ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹‎ /‎الف‎۲۴۴‎ ‎ ‎ ‎
شایسته سالاری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;عبد صبور، فریدون,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,مولفین حسین ابطحی، فریدون عبدصبور...
موضوع: اصلاح نظام اداری
نشر: آزادمهر: آن‌روز تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: JF‎ ۱۶۰۱‎ /الف‎۲‎ ش‎۲
برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان های آموزشی: (روش ها - تجربیات - مهارت ها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  برتران، اولیویه، ‎۱۹۵۷- م، Bertrans, Olivier;ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;عین آبادی، جواد,ابطحی، حسین، ۱۳...
موضوع: برنامه ریزی آموزشی;نیروی انسانی;عرضه کار
نشر: پیوند نو تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LC‎ ۷۱/۲‎ /ب‎۳۵‎ ب‎۴
مدیریت دانش در سازمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;صلواتی، عادل,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,مولفان حسین ابطحی، عادل صلواتی...
موضوع: مدیریت دانش;آموزش سازمانی
نشر: پیوند نو تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۲‎ /‎الف‎۲‎ م‎۴‎ ‎
توانمندسازی کارکنان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;عابسی، سعید، ۱۳۳۷-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف حسین ابطحی، سعید عباسی...
موضوع: کارمندان
نشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۰/۵‎ /الف‎۲‎ ت‎۹
برنامه ریزی نیروی انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;خلیفهسلطانی، حشمت، ‎۱۳۳۹-;دی سنزو، دیوید، ‎۱۹۵۵- م، Decenzo, David A;رابینز،...
موضوع: کارمندان
نشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت کرج ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹‎ /الف‎۲‎ب‎۴
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لاندی، آلیو، Lundy, Olive;کولینگ، .Cowling, A. J;ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,کولینگ، ا.جی.;کولینگ، جیم;ابط...
موضوع: کارمندان
نشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹‎ /‎ل‎۲‎ م‎۴‎ ‎
استراتژی های مدیریت منابع انسانی (بررسی موردی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,مولفان حسین ابطحی...[و دیگران]...
موضوع: نیروی انسانی;کارمندان
نشر: پویند؛ آزادمهر تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /ن‎۹‎ الف‎۴۶
استراتژی های توسعه منابع انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لاندی، آلیو، Lundy, Olive;کولینگ، .Cowling, A. J;ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,کولینگ، ا.جی.;کولینگ، جیم;ابط...
موضوع: نیروی انسانی;کارکنان - مدیریت
نشر: ‏‫ فوژان‬: موسسه فرهنگی هنری رایزنان فرهنگ تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹‎ /‎ل‎۲‎ م‎۴۲‎ ‎
توانمندسازی: واگذاری کار و تفویض اختیار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;عابسی، سعید، ۱۳۳۷-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف سیدحسین ابطحی، سعید عابسی...
موضوع: کارکنان - توانمندسازی
نشر: فوژان تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۹ت ۲الف/ ۵۰/۵ HD
‏‫ بهره وری (اصول، مبانی، روشهای افزایش و اندازه گیری)‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-;کاظمی، بابک، ‎۱۳۲۱-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف سیدحسین ابطحی، بابک کاظمی...
موضوع: بهره وری
نشر: فوژان تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۹۲ب ۲الف/ ۵۷ HD
مدیریت منابع انسانی (نظریه ها و روش ها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,تالیف سید حسین ابطحی...
موضوع: نیروی انسانی - مدیریت;نیروی انسانی - برنامه ریزی
نشر: فوژان تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹/۵‎ /‎ن‎۹‎ الف‎۲۴‎ ‎
بررسی موردی استراتژی منابع انسانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  روزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-;ابطحی، سیدحسین، ۱۳۲۲-,ابطحی، حسین، ۱۳۲۲-,مولفان سیدحسین ابطحی...[و دیگران]...
موضوع: نیروی انسانی - مدیریت;کارکنان - مدیریت
نشر: فوژان تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۵۴۹‎/‎۵‎ /‎ن‎۹‎ ب‎۴۶
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء