نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
اندیشه: رساله ای انتقادی در باب تفکر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صابری فتحی، سیدمجید، ۱۳۴۸-;شیبانیان، مریم,صابری فتحی، مجید، ۱۳۴۸-;صابری، سیدمجید، ۱۳۴۸-;فتحی، سیدمجی...
موضوع: فلسفه;اخلاق - فلسفه;فلسفه اسلامی
نشر: کاویان کتاب مشهد ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۸الف ۲ص/ ۹۹ B
فیزیک و کاربرد آن در علوم کشاورزی و صنایع غذایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صابری فتحی، سیدمجید، ۱۳۴۸-;جاویدان، کوروش;شیبانیان، مریم,صابری فتحی، مجید، ۱۳۴۸-;صابری، سیدمجید، ۱۳۴...
موضوع: فیزیک
نشر: کاویان کتاب مشهد ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۳۲‎ /‎ص‎۲۲‎ ف‎۹‎ ‎
فیزیک عمومی: برای دانشجویان علوم کشاورزی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صابری فتحی، سیدمجید، ۱۳۴۸-;گودرزی، جعفر، ۱۳۱۲-;موسوی بایگی، محمد، ‎۱۳۳۹-,صابری فتحی، مجید، ۱۳۴۸-;صاب...
موضوع: فیزیک
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات مشهد ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: QC‎‎ ۳۲‎ /ص‎۲۲‎ ف‎۹۷‎ ‎
راز جهان کوانتومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اسکوایرز، یوان ج.، ۱۹۳۳- م.؛ Squires, Euan J;قدمگاهی، مصطفی، ۱۳۷۱- ;صالح مقدم، ریحانه، ‏‫۱۳۶۶-‏‬;صاب...
موضوع: کوانتوم
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات مشهد ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: QC‎ ۱۷۴/۱۲‎ /‎الف‎۴۷‎ الف‎۵۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء