نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
مدیریت مالی: شرح درس، مثالهای آموزشی و نکات کاربردی...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهرانی، رضا، ۱۳۳۲-,مولف رضا تهرانی
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مدیریت مالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎م‎۴‎ ت‎۹۲‎ ‎
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مدیریت مالی ویژه دانشجویان داوطلب شرکت در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت و حسابداری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهرانی، رضا، ۱۳۳۲-;باقرزاده، سعید، ‎۱۳۵۳- ,تالیف رضا تهرانی، سعید باقرزاده...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;مدیریت مالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎م‎۴‎ ت‎۹‎ ‎
مدیریت مالی: شرح درس، مفاهیم و نکات کلیدی ...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهرانی، رضا، ۱۳۳۲-,رضا تهرانی
موضوع: مدیریت مالی;دانشگاه ها و مدارس عالی
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۰۲۶‎ /‎ت‎۹‎ م‎۴‎‎
مدیریت مالی: شرح درس، مثالهای آموزشی و نکات کاربردی برای پاسخگویی...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهرانی، رضا، ۱۳۳۲-,رضا تهرانی
موضوع: مدیریت مالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران
نشر: نگاه دانش تهران ‏‫‏۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: ۱۳۹۱ ۴م ۹ت/ ۴۰۲۶ HG
مدیریت مالی: شرح درس، مثالهای آموزشی و نکات کاربردی برای پاسخگویی...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهرانی، رضا، ۱۳۳۲-,رضا تهرانی
موضوع: مدیریت مالی;مدیریت مالی -- آزمون ها و تمرین ها (عالی);آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: نگاه دانش تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: ۱۳۸۹ ۴م ۹ت/ ۴۰۲۶ HG
مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک: به انضمام سوالات و پاسخ های تشریحی کنکور سراسری سال های ۸۹، ۹۰، ۹۱
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تهرانی، رضا، ۱۳۳۲-;نوربخش، عسگر، ۱۳۵۳-,تالیف رضا تهرانی، عسگر نوربخش...
موضوع: سرمایه گذاری;مدیریت دارایی و بدهی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها...
نشر: نگاه دانش نوین تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: HG‎ ۴۵۲۱‎ /‎ج‎۹‎ م‎۴۲‎ ‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء