نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 2  
پهنه بندی در علوم آب با استفاده از زمین آمار: کاربرد نرم افزارهای Gs+ - Geostatistical analyst
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کاردان مقدم، حمید، ‎۱۳۶۴-;خاشعی سیوکی، عباس، ‎۱۳۶۰-,خاشعی، عباس، ‏‫۱۳۶۰-‏ ;سیوکی، عباس، ‏‫۱۳۶۰-‏,تدو...
موضوع: آرک ویو;زمین شناسی;سیستم های اطلاعات جغرافیایی
نشر: انتشارات قدس رضوی مشهد ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۳/۲‎ /آ‎۸‎ ک‎۲
حفاظت کمی و کیفی آب های زیرزمین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  خاشعی سیوکی، عباس، ‎۱۳۶۰-;دیمی نیت، اکرم، ۱۳۶۳-;ناظری تهرودی، محمد، ۱۳۶۸-,خاشعی، عباس، ‏‫۱۳۶۰-‏ ;سیو...
موضوع: آب های زیر زمینی - کیفیت ;آبزمین شناسی
نشر: انتشارات دانشگاه بیرجند بیرجند ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: TD‎ ۴۰۳‎ /‎خ‎۲‎ ح‎۶‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء