خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 2  
تجزیه جایگاه های ژنی صفات کمی در حیوانات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولر، جوئل آیرا؛ Weller, Joel Ira;میرایی آشتیانی، رضا,ولر;میرائی، رضا,مولف جی. آی. ولر؛ ترجمه رضا میر...
موضوع: دامپروری;ژنتیک دامی;ژنتیک کمی
نشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ تهران 1387
شماره راهنمای کنگره: SF‎ ۱۰۵‎ /و‎۸‎ ت‎۳
انتخاب ژنومی در دام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ولر، جوئل آیرا؛ Weller, Joel Ira;شریعتی، محمدمهدی، ‏‫۱۳۵۲-‏‬;نصرتی، مریم,ولر,ژول ایرا ولر؛ ترجمه مری...
موضوع: حیوان های اهلی - ژنتیک ;دامها - ژنتیک ;حیوان ها;اصلاح نژاد...
نشر: دانشگاه فردوسی مشهد، انتشارات مشهد 1397
شماره راهنمای کنگره: SF‎ ۱۰۵‎ /‎و‎۸‎ الف‎۸‎‎
; ;