خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
فرهنگ حقوقی انگلیسی - فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲-,تالیف مهرداد مصلحی
موضوع: حقوق
نشر: آفرینش تهران 1369
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۲‎ /ف‎۲‎ م‎۶
فرهنگ حقوقی (فارسی - انگلیسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲-,مهرداد مصلحی
موضوع: حقوق;فارسی
نشر: قلم تهران 1384
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۲‎ /ف‎۲‎ م‎۶۱۴
فرهنگ جامع اصطلاحات حقوقی و زمینه های وابسته انگلیسی - فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲-,تالیف مهرداد مصلحی
موضوع: حقوق;زبان انگلیسی
نشر: شرکت انتشارات قلم تهران 1389
شماره راهنمای کنگره: K‎ ۵۲‎ /م‎۵‎ ف‎۴
قلمرو سخن (واژه شناسی در ادبیات پارسی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلحی، مهرداد، ‎۱۳۳۲-,تالیف مهرداد مصلحی
موضوع: فارسی - واژه شناسی;فارسی - ریشه شناسی;فارسی - معنی شناسی
نشر: آفرینش: نگاه تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۲۰۹۵‎ /‎م‎۶‎ ق‎۸‎‎
; ;