خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 14  
یی چینگ، یا، کتاب تقدیرات، کهن ترین کتاب حکمت و فالنامه چینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  داگلاس، آلفرد، Douglas, Alfred;یونگ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵-‎۱۹۶۱م.، Jung, Carl Gustav;فضایلی، سودابه، ‎۱...
موضوع: یی چینگ;فالگیری;پیشگوییها
نشر: American Association of Cereal Chemists St. Paul, Minn. c1985
شماره راهنمای کنگره: BF‎ ۱۸۵۸‎ /چ‎۹‎ د‎۲
یی چینگ، یا، کتاب تقدیرات، کهن ترین کتاب حکمت و فالنامه چینی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یی چینگ;داگلاس، آلفرد، Douglas, Alfred;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,تنظیم به انگلیسی از آلفرد داگلاس؛ پیشگ...
موضوع:
نشر: نقره تهران 1362
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۱۹۰۰‎ /ی‎۹۳
شکسپیر در پرتو هنر عرفانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لینگز، مارتین، ‎۱۹۰۹ - م.، Lings, Martin;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,مارتین لینگز؛ ترجمه سودابه فضائل...
موضوع: شکسپیر، ویلیام، ۱۵۶۴
نشر: نشر نقره تهران 1365
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۲۹۷۶‎ /ل‎۹۹
خاطرات مرگ (یک پژوهش پزشکی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  سابوم، مایکل Sabom, Michael ;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,مایکل بی سابوم؛ ترجمه سودابه فضائلی...
موضوع: مرگ ظاهری;مرگ (زیست شناسی)
نشر: زرین تهران 1368
شماره راهنمای کنگره: QP‎ ۸۷‎ /س‎۲۲‎ خ‎۲
رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کونیتار، فواد;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-;آژل، هانری، ;عراقی زاده، منیژه، ,نویسنده: فواد کونیتار، م...
موضوع: فلاهرتی، رابرت جوزف، ۱۸۸۴;سینمای مستند
نشر: بی‌نا بی‌جا 1360
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۸‎ /آ‎۳‎ ف‎۸
فرهنگ نمادها: اساطیر، رویاها، رسوم، ایماء و اشاره، اشکال و قوالب، چهره ها، رنگها، اعداد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شوالیه، ژان، ۱۹۰۶-، .Chevalier, Jean;گربران، آلن، Gheerbrant, Alain;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,ژان شوالی...
موضوع: علایم و تابلوهای راهنما;فرهنگ عامه;اساطیر;سمبولیسم (فرهنگ عامه)...
نشر: جیحون تهران 1378
شماره راهنمای کنگره: GR‎ ۹۳۱‎ /ش‎۹‎ ف‎۴
روح نغمات: موسیقی استاد الهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دورینگ، ژان، ‎۱۹۴۷- م.، During, Jean;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,ژان دورینگ؛ مترجم سودابه فضایلی...
موضوع: الهی، نورعلی، ‎۱۲۷۴؟;موسیقی دانان ایرانی;موسیقی عرفانی...
نشر: جیحون تهران 1382
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۴۱۰‎ /الف‎۷‎ د‎۹
فرهنگ غرایب آیینها، اساطیر، رسوم، حرکات آیینی، اشیاء متبرک، کتابهای قدسی، اصطلاحات عرفانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,سودابه فضایلی
موضوع: اساطیر;عرفان;کتابهای مقدس;دین
نشر: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردم‌ تهران 1383
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۳۰۳‎ /ف‎۶‎ ف‎۴
سنت و تحول در موسیقی ایرانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دورینگ، ژان، ‎۱۹۴۷- م.، During, Jean;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,ژان دورینگ؛ ترجمه سودابه فضائلی...
موضوع: موسیقی;سازهای ایرانی
نشر: توس؛ انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران تهران 1383
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۳۴۴‎ /د‎۹‎ س‎۹
موسیقی و عرفان: سنت شیعی اهل حق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دورینگ، ژان، ‎۱۹۴۷- م.، During, Jean;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-;رنجبر، محمد، ‎۱۳۳۶-,ژان دورینگ؛ ترجم...
موضوع: موسیقی
نشر: نشر پرسش؛ انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران اصفهان؛ [تهران] 1378
شماره راهنمای کنگره: ML‎ ۳۴۴‎ /د‎۹‎ م‎۸
پژوهشی در ایده ها، انسان ها و رویدادها در ادیان عهد باستان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  براندن، سامویل جورج فردریک، ۱۹۰۷-‎۱۹۷۱م.، Brandon, Samuel George Fredrick;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,نوی...
موضوع: دین
نشر: دانشگاه ادیان و مذاهب قم 1391
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۲۷‎ /ب‎۴‎ پ‎۴
دائو دجینگ: کتاب طریقیت و فضیلت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لائودزو، Lao-Tzu;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,دسو، لاو ;لائ‍و، دزو;لائ‍وت‍زو ;لائ‍وت‍س‍ه‌;لائودسو;ل‍وت‍س‍و...
موضوع: تائوئیسم
نشر: نشر ادیان قم 1391
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۱۹۳۰‎ /ل‎۲‎ د‎۲
از کف دستانم مرغان عجب رویند: بررسی شعر اکنون فارسی با نگاهی تطبیقی به شعر جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,سودابه فضایلی
موضوع: شعر سپید;شعر
نشر: روزبهان تهران 1392
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۵۸۳‎ /ف‎۶‎ الف‎۴
ثورا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پاپوس، ۱۹۱۶-۱۸۶۵. Papus;فضایلی، سودابه، ‎۱۳۲۶-,آنکوس، ژرار,پاپوس (ژرار آنکوس )؛ ترجمه و تحقیق سودابه...
موضوع: تاروت ;اخترگویی مصری
نشر: نشر ثالث ت‍ه‍ران‌ 1377
شماره راهنمای کنگره: ۲پ ۲ت/ ۱۸۷۹ BF
; ;