نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mautner;سهرابی، مرتضی، ۱۳۲۴-۱۳۹۳.,تالیف دیوید ا...
موضوع: مهندسی شیمی - جدول ها و نمودار ها;مهندسی شیمی
نشر: مرتضی سهرابی تهران ۱۳۶۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۱‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۶۷‎ ‎
راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  منتظر رحمتی، پریچهر، ۱۳۳۳-;بخشی نژاد، شهرام;هیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mau...
موضوع: مهندسی شیمی - جدول ها و نمودار ها;مهندسی شیمی
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۱‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۶۸‎‎
اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mautner;سهرابی، مرتضی، ۱۳۲۴-۱۳۹۳.,تالیف [دیوید ...
موضوع: مهندسی شیمی
نشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، مرک تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۱‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۶۲‎ ‎
تشریح کامل مسایل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  معمارزاده طهران، فرید، ‎۱۳۶۰-;هیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mautner;ریگز، جیم...
موضوع: مهندسی شیمی
نشر: اندیشه‌های گهربار تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۱‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۶۶‎‎
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mautner;ریگز، جیمز، Riggs, James B;پورمند، سانا...
موضوع: مهندسی شیمی - جدول ها و نمودار ها;مهندسی شیمی
نشر: اندیشه‌های گهربار تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۱‎ /‎هـ‎۹‎ الف‎۶‎ ‎
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mautner;سهرابی، مرتضی، ۱۳۲۴-۱۳۹۳.,تالیف دیوید ه...
موضوع: مهندسی شیمی - جدول ها و نمودار ها;مهندسی شیمی
نشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: TP‎ ۱۵۱‎ /هـ‎۹‎ الف‎۶۴‎ ‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء