نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
کانی شناسی (عمومی- سیلیکات ها- غیرسیلیکات ها)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملایی، حبیب، ‎۱۳۳۳-;شریفیان عطار، رضا، ۱۳۴۸-,ملائی، حبیب، ‎۱۳۳۳-;شریفیان، رضا، ۱۳۴۸-;عطار، رضا، ۱۳۴۸...
موضوع: معدن شناسی;سیلیکاتها
نشر: سخن گستر مشهد ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۶۳/۲‎ /‎م‎۸‎ ک‎۲‎ ‎
اطلس کانی شناسی نوری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملایی، حبیب، ‎۱۳۳۳-,ملائی، حبیب، ‎۱۳۳۳-,تالیف حبیب ملائی...
موضوع: بلورشناسی نوری;معدن شناسی نوری;سنگ معدن;مقاطع نازک (زمین شناسی)...
نشر: سخن‌گستر؛ دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی مشهد ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QE‎ ۳۶۹‎ /ن‎۹‎ م‎۸
زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زمین شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملایی، حبیب، ‎۱۳۳۳-;شریفیان عطار، رضا، ۱۳۴۸-,ملائی، حبیب، ‎۱۳۳۳-;شریفیان، رضا، ۱۳۴۸-;عطار، رضا، ۱۳۴۸...
موضوع: زبان انگلیسی - کتاب های قرائت - زمین شناسی;زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی);زمین شناسی...
نشر: سخن گستر مشهد ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: PE‎ ۱۱۲۷‎ /‎ز‎۸‎ م‎۷‎‎
منابع معدنی و محیط زیست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ملایی، حبیب، ‎۱۳۳۳-;شریفیان عطار، رضا، ۱۳۴۸-,ملائی، حبیب، ‎۱۳۳۳-;شریفیان، رضا، ۱۳۴۸-;عطار، رضا، ۱۳۴۸...
موضوع: معدن و ذخایر معدنی;معدن و ذخایر معدنی - صنعت و تجارت - تاثیر بر محیط زیست...
نشر: سخن گستر: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معاونت پژوهش و فن آوری مشهد ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: TD‎ ۱۹۵‎ /‎م‎۶‎ م‎۷‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء