نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 17  
نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک (رویکردها، پارادایمها، مکاتب،...)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;فتح الله، مهدی، ‎۱۳۵۲-;تاج الدین، ایرج، ‎۱۳۴۵-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی...
موضوع: برنامه ریزی راهبردی
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۲۸‎ /‎ع‎۸‎ ن‎۸‎ ‎
گوهرهای مدیریتی: وظایف، نقشها، اوصاف و آفات مدیریت از دیدگاه شعرا و نویسندگان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;مولائی، محمد,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-,گردآوری و تدوین علیرضا علی...
موضوع: مدیریت در ادبیات
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۶‎ /‎م‎۴‎ ع‎۸‎‎
ارزیابی کار و زمان (مهندس کار و مدیریت زمان)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-,تالیف علیرضا علی احمدی...
موضوع: کارسنجی;زمان سنجی;مدیریت صنعتی;بهره وری صنعتی;مهندسی روشها...
نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: T‎ ۶۰‎ /ع‎۸‎ الف‎۴
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;ابراهیمی، مهدی، ۱۳۵۲-;سلیمانی ملکان، حجت,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸...
موضوع: تکنولوژی اطلاعات;ارتباط و تکنولوژی
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: T‎ ۵۸/۵‎ /ع‎۸۳‎ ب‎۴
مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش های اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;علی احمدی، حسین,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-,تالیف علیرضا علی احمدی،...
موضوع: مدیریت (اسلام);ارزش ها (اسلام)
نشر: تولید دانش تهر ان ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲/۶۷‎ /‎ع‎۸۲‎ م‎۴‎ ‎
شناخت فرهنگ: فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-,کار گروهی علیرضا علی احمدی... [و دیگران...
موضوع: فرهنگ سازمانی;تحول سازمانی;رفتار سازمانی;مدیریت
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۵۸/۷‎ /ش‎۹
مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک (شامل ‎۳۱ مقاله تالیف و ترجمه ای در فرایند مدیریت استراتژیک)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-,کار گروهی باهتمام علیرضا علی احمدی...
موضوع: برنامه ریزی راهبردی
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۳۰/۲۸‎ /‎ع‎۸‎ م‎۳‎ ‎
مبانی و اصول مدیریت اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;علی احمدی، حسین,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-,تالیف علیرضا علی احمدی،...
موضوع: مدیریت (اسلام)
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲/۶۷‎ /ع‎۸۲‎ م‎۲
استراتژی رقابت و نوآوری در کسب و کار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;اللهیاری، احمد، ‎۱۳۵۱-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;ال‍ل‍ه‍ی‍اری‌ ق‍...
موضوع: رقابت;برنامه ریزی راهبردی;خلاقیت در کسب و کار;نوآوری
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۴۱‎ /ع‎۸‎ الف‎۵
فناوری اطلاعات و کاربردهای آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;شمس عراقی، شراگین، ‎۱۳۵۲ -,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-,تالیف علیرضا...
موضوع: تکنولوژی اطلاعات;داده پردازی;ذخیره و بازیابی اطلاعات;مبادله اطلاعات الکترونیکی...
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: T‎ ۵۸/۵‎ /‎ع‎۸۳‎ ف‎۹‎ ‎
منتخبی از کتاب توصیفی جامع از روشهای تحقیق ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;نهایی، وحیدسعید,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-,تالیف علیرضا علی احمدی ...
موضوع: علوم اجتماعی
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: H‎ ۶۲‎ /ع‎۸‎ م‎۹
نقش ارزش های اسلامی در فرآیند نظارت و کنترل سازمانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;کاظمی، محمد، ‎۱۳۳۹-;مولائی، محمد، ‎۱۳۳۹-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸...
موضوع: مدیریت (اسلام);ارزش ها (اسلام)
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۳۲/۶۷‎ /‎ع‎۸۲‎ ن‎۷‎ ‎
روش شناسی داده بنیاد و رویش نظریه ها و کاربرد آن برای تولید دانش بومی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;ساروی مقدم، ناهید، ‏‫۱۳۶۶-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;ساروی، ناهید...
موضوع: علوم اجتماعی - تحقیق - روش شناسی;تحقیق کیفی - روش شناسی
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: H‎ ۶۲‎ /‎ع‎۸‎ ر‎۹۲‎‎
‏‫روش شناسی ترکیب و یکپارچه سازی نتایج مطالعات کمی/ کیفی و تولید دانش تفسیری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;رحیمی، بتول، ۱۳۴۶-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;رحیمی بردوق، بتول، ۱...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;تحلیل محتوا;گفتمان;تحقیق کیفی - روش شناسی;علوم اجتماعی - روش شناسی;تاویل;هرمنوتیک...
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸‎‎
‏‫روش شناسی های نظریه پردازی و تولید دانش اجتماعی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;مسعودی ندوشن، عصمت، ۱۳۳۹-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;‫مسعودی‬، ‏‫ع...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;علوم اجتماعی - تحقیق - روش شناسی;علوم اجتماعی - فلسفه...
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۲‎‎
‏‫روش شناسی تحقیقات اجتماعی و مدیریت (رویکرد فلسفی- تطبیقی- اسلامی- کاربردی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;فرهادی نهاد، رومینا، ۱۳۶۳-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;فرهادی، رومی...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی - تحقیق - روش شناسی;علوم انسانی (اسلام)...
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۴‎‎
‏‫روش شناسی تحقیق در عملیات نرم: با تاکید بر مبانی فلسفی و رویکردهای چند روشی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  علی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-;محمدی دولت آبادی، حسین، ۱۳۳۸-,اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، علی، ۱۳۳۸-;دولت‌ آبا...
موضوع: تحقیق - روش شناسی;تحقیق عملیاتی;علوم انسانی (اسلام)
نشر: تولید دانش تهران ۱۳۹۷
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۸۰/۵۵‎ /‎ر‎۹‎ ع‎۸۳‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء