خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
بررسی زبان شناختی گویش نهاوندی به انضمام دستور زبان، مقالاتی در ...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رستمی، محمد، ‎۱۳۳۱-,پژوهش و نگارش محمد رستمی
موضوع: نهاوندی
نشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران 1388
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۲۸۴‎ /ن‎۸۱‎ ر‎۵
ایران شناسان و ادبیات فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رستمی، محمد، ‎۱۳۳۱-,محمد رستمی
موضوع: خاورشناسی;ایران شناسی;ادبیات فارسی
نشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران 1390
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۳۲/۸‎ /ر‎۵‎ الف‎۹
شرح امثال و حکم نهاوندی همراه با فرهنگ: کنایات، تشبیهات، دعاها، و نفرین ها و...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رستمی، محمد، ‎۱۳۳۱-,محمد رستمی
موضوع: نهاوندی
نشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران -1391
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۲۸۴‎ /ن‎۸۱‎ ر‎۵۲
دستان نامه پارسی: شرح امثال و حکم، کنایات، اصطلاحات و داستان های امثال فارسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رستمی، محمد، ‎۱۳۳۱-,محمد رستمی
موضوع: ضرب المثلهای فارسی
نشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران 1396
شماره راهنمای کنگره: PIR‎ ۳۹۹۶‎ /‎ر‎۵‎ د‎۵‎‎
; ;