نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
مقاومت مصالح
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کبیریان، مجتبی، ‎۱۳۵۲-,مولف مجتبی کبیریان
موضوع: مقاومت مصالح
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ک‎۲۳‎ م‎۷‎ ‎
مقاومت مصالح کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کبیریان، مجتبی، ‎۱۳۵۲-,مولف مجتبی کبیریان
موضوع: مقاومت مصالح;دانشگاه ها و مدارس عالی;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ک‎۲۳‎ م‎۷۲‎ ‎
طراحی اجزای ماشین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کبیریان، مجتبی، ‎۱۳۵۲-,مولف مجتبی کبیریان
موضوع: قطعات ماشین - طراحی;مهندسی مکانیک ;ماشین آلات - طراحی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزم...
نشر: پوران پژوهش تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: TJ‎ ۲۳۰‎ /‎ک‎۲‎ ط‎۴۲‎ ‎
دینامیک: کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کبیریان، مجتبی، ‎۱۳۵۲-,مولف مجتبی کبیریان
موضوع: دینامیک;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎ک‎۲‎ د‎۹۲۳‎ ‎
دینامیک ماشین: کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کبیریان، مجتبی، ‎۱۳۵۲-;خرم، مهدی، ۱۳۶۴-,مولف مجتبی کبیریان، مهدی خرم...
موضوع: ماشین آلات - حرکت شناسی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ا...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TJ‎ ۱۷۵‎ /‎ک‎۲‎ د‎۹‎ ‎
مقاومت مصالح: کارشناسی ارشد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  کبیریان، مجتبی، ‎۱۳۵۲-,مولف مجتبی کبیریان
موضوع: مقاومت مصالح;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران...
نشر: مدرسان شریف تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۵‎ /‎ک‎۲۳‎ م‎۷۴‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء