نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، ال. دی.؛ Field, L. D;استرنل اس.؛ Sternhell, S;کالمن ج. آر.؛ .Kalman, J. R;یاوری، عیسی، ۱۳۲۶-,ف...
موضوع: طیف سنجی;ترکیب های آلی - ساختار
نشر: نشر علوم دانشگاهی تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: QD‎ ۲۷۲‎ /‎ط‎۹‎ ف‎۹‎‎
طیف سنجی پیشرفته «شناسایی ساختارهای آلی از طیف های 2D NMR»
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، ال. دی.؛ Field, L. D;لی، شیو، ال.؛ Li, Hsiu L;مگیل، آلیسون ام.؛ Magill, Alison M;علیپور، اسکند...
موضوع: طیف نمایی تشدید مغناطیسی هسته ای - مسائل، تمرین ها و غیره;طیف سنجی...
نشر: علوم پویا: امید انقلاب تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: QD‎ ۹۶‎ /‎ط‎۸۸‎ ف‎۸‎ ‎
پاسخنامه و بررسی نکات طیف سنجی پیشرفته «راهنمای استاد و پاسخنامه ی شناسایی ساختارهای آلی از طیف های 2D NMR»
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، ال. دی.؛ Field, L. D;لی، شیو، ال.؛ Li, Hsiu L;مگیل، آلیسون ام.؛ Magill, Alison M;علیپور، اسکند...
موضوع: طیف نمایی تشدید مغناطیسی هسته ای - مسائل، تمرین ها و غیره;طیف سنجی...
نشر: علوم پویا: امید انقلاب تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: QD‎ ۹۶‎ /‎ط‎۸۸‎ ف‎۸۲‎‎
تعیین ساختار ترکیب های آلی با طیف سنجی NMR دوبعدی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، ال. دی.؛ Field, L. D;لی، شیو، ال.؛ Li, Hsiu L;مگیل، آلیسون ام.؛ Magill, Alison M;مامقانی، منوچ...
موضوع: طیف نمایی تشدید مغناطیسی هسته ای
نشر: انتشارات دانشگاه گیلان رشت ۱۳۹۸
شماره راهنمای کنگره: QD‎ ۹۶‎ /‎ط‎۸۸‎ ف‎۸۴‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء