نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استوارت، جیمز، ‎۱۹۴۱- م.، Stewart, James;علامت ساز، محمدحسین، ‎۱۳۳۲-;محمدی، علی اکبر;ناهید، حسین,...
موضوع: حسابان
نشر: دانشگاه اصفهان اصفهان -۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎الف‎۵‎ ح‎۵۲‎ ‎
حسابگان دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استوارت، جیمز، ‎۱۹۴۱- م.، Stewart, James;علامت ساز، محمدحسین، ‎۱۳۳۲-;محمدی حسن آبادی، علی اکبر، ‎...
موضوع: حسابان
نشر: دانشگاه اصفهان اصفهان ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎الف‎۵‎ ح‎۵۴‎‎
حسابگان عام: دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استوارت، جیمز، ‎۱۹۴۱- م.، Stewart, James;علامت ساز، محمدحسین، ‎۱۳۳۲-;محمدی حسن آبادی، علی اکبر، ‎...
موضوع: حسابان
نشر: آییژ تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳‎ /‎الف‎۴۸‎ ح‎۵۴‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استوارت، جیمز، ‎۱۹۴۱- م.، Stewart, James;حمیدی، ارشک، ‎۱۳۵۲-,جیمز استوارت؛ ترجمه ارشک حمیدی...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: فاطمی تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳/۲‎ /‎الف‎۵‎ ح‎۵‎‎
حساب دیفرانسیل و انتگرال (ویراست هفتم)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  استوارت، جیمز، ‎۱۹۴۱- م.، Stewart, James;عالم زاده، علی اکبر، ‎۱۳۲۲-,جیمز استوارت؛ [مترجم] علی اک...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال
نشر: نیاز دانش تهران ۱۳۹۴‏‏-‬‬
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳/۲‎ /‎الف‎۵‎ ح‎۵۶‎‎
تشریح جامع مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استوارت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حمزه، احسان، ۱۳۷۱-;استوارت، جیمز، ‎۱۹۴۱- م.، Stewart, James;حمزه، الناز، ۱۳۷۳-;سبزپوش، وحید، ۱۳۶۸...
موضوع: حساب دیفرانسیل;حساب انتگرال;حساب دیفرانسیل - مسائل، تمرینها و غیره (عالی);حساب انتگرال - مسائل، تمری...
نشر: علوم ایران تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۳۰۳/۲‎ /‎الف‎۵‎ ح‎۵۲۳‎ ‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء