نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 3  
راهنمای مطالعه بیولوژی آب شیرین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  نیدهم، جیمز جورج، ۱۸۶۸-۱۹۵۶، .Needham, James Gearge;نیدهم، پاول رابرت، ۱۹۰۲-، Needham, Paul Robert;ق...
موضوع: آب های شیرین - زیست شناسی;حشره های آبزی
نشر: جاوید مشهد [بی‌تا]
شماره راهنمای کنگره: QH‎ ۹۶‎ /‎ن‎۹‎ ر‎۲‎ ‎
لیمنولوژی (اکولوژی آبهای شیرین)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  قاسم زاده، فرشته، ‎۱۳۲۸-,فرشته قاسم زاده
موضوع: لیمنولوژی
نشر: واژگان خرد مشهد ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: QH‎ ۹۶‎ /‎ق‎۲‎ ل‎۹‎ ‎
ریاضیات برای رشته های علوم زیستی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فرخی، لیلا، ‎۱۳۵۸- ;وحیدیان، علی، ‎۱۳۲۶- ;قاسم زاده، فرشته، ‎۱۳۲۸-,علی وحیدیان کامیاد، فرشته قا...
موضوع: ریاضیات زیستی;زیست سنجی
نشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) مشهد ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: QH‎ ۳۲۳/۵‎ /‎و‎۳‎ ر‎۹‎ ‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء