خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 3  
خاورشناسی و توطئه خاورشناسان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جمیله، مریم، ‎۱۹۳۴- م.;سعیدی، غلامرضا، ۱۲۷۵-‎۱۳۶۷,نویسنده مریم جمیله (مارگرت مارکوس سابق)؛ ترجمه...
موضوع: اسلام;یهودیت;مسیحیت
نشر: دارالتبلیغ الاسلامی قم 1351
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲۸/۴‎ /م‎۴۹
نقش اسلام در برابر غرب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جمیله، مریم، ‎۱۹۳۴- م.;سعیدی، غلامرضا، ۱۲۷۴ - ‎۱۳۶۷.، مترجم,نوشته مارگرب مارکوس[مستعار] ترجمه غل...
موضوع: اسلام و غرب;اسلام و سیاست;اسلام و اجتماع
نشر: دارالتبلیغ الاسلامی قم 1348
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲‎ /م‎۴
منشور نهضت اسلام در برابر بحران فعلی جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  جمیله، مریم، ‎۱۹۳۴- م.;گیوهچیان، اقدس، ,نویسنده مریم جمیله (مارگرت مارکوس)؛ مترجم اقدس گیوه چ...
موضوع: اسلام
نشر: دارالتبلیغ اسلامی قم 1349
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۸‎ /ج‎۸۵‎ م‎۸ ۱۳۴۹
; ;