نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 27  
عصر قهرمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;اسدی، هوشنگ، ‎۱۳۲۸-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م.;...
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: کتاب مهناز تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /الف‎۴‎ ع‎۶‎
مردی که حرف می زند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;صنعوی، قاسم، ‎۱۳۱۶-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م.;...
موضوع: داستان های اسپانیایی
نشر: توس تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۲‎ /‎و‎۲‎ م‎۴‎ ‎
دختری از پرو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کیهان، خجسته، ‎۱۳۲۷-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م....
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: کتاب پارسه تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۲‎ /‎و‎۲‎ د‎۳‎ ‎
راز قتل پالومینو مولرو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;امرائی، اسدالله، ‎۱۳۳۹-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶-...
موضوع: داستان های پرویی
نشر: علم تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ر‎۲‎ ‎
نامه هایی به یک نویسنده جوان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;مهتدی حقیقی، مجید، ۱۳۳۶-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶...
موضوع: داستان - نویسندگی;نامه های تخیلی
نشر: شیرین تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۳۳۶۵‎ /و‎۲‎ ن‎۲‎
عیش مدام: فلوبر و مادام بوواری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کوثری، عبدالله، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: داستان های فرانسه - قرن ‎۱۹م.
نشر: نیلوفر تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۲۳۹۰‎ /‎م‎۲‎ و‎۲‎‎
سالهای سگی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;گلشیری، احمد، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م....
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نگاه تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۲‎ /‎الف‎۴‎ س‎۲‎
جشن بزنر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;جهانشاهی، جاهد، ‎۱۳۲۵ -,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶-...
موضوع: داستان های پرویی
نشر: قطره تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۲‎ /و‎۲‎ ج‎۵
سوربز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کوثری، عبدالله، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر علم تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ س‎۹‎ ‎
جنگ آخر زمان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کوثری، عبدالله، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: داستان های پرویی
نشر: آگاه تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۲‎ /‎و‎۲‎ ج‎۹‎ ‎
راهی به سوی بهشت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;ایزدپناه، حمید، ۱۳۱۱-۱۳۹۴.,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹...
موضوع: داستان های پرویی
نشر: علم تهران ۱۳۸۹
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ر‎۲‎ ‎
گفتگو در کاتدرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کوثری، عبدالله، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: داستان های اسپانیایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: نشر نما مشهد ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۱۸۰/۳۴‎ /‎و‎۱۳‎ ک‎۷‎ ‎
گفتگو در کاتدرال
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کوثری، عبدالله، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: داستان های اسپانیایی - قرن ‎۲۰م.
نشر: لوح فکر تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۱۸۰/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ د‎۷‎‎
مرگ در آند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کوثری، عبدالله، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: داستان های پرویی
نشر: آگاه تهران ۱۳۸۲،‎۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۲‎ /‎و‎۲‎ م‎۴۸‎ ‎
چه کسی پالومینومولرو را کشت؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;گلشیری، احمد، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م....
موضوع: داستان های پرویی
نشر: نگاه تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /الف‎۴‎ چ‎۹
رویای سلت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;میرعباسی، کاوه، ‎۱۳۳۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: داستان های پرویی
نشر: صبح صادق قم ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ر‎۹‎ ‎
‏‫چرا ادبیات؟‬
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کوثری، عبدالله، ‎۱۳۲۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: ادبیات - تاریخ و نقد
نشر: ‏‫ لوح فکر‬ ‏‫تهران‬ ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۵۹۲‎ /‎و‎۲‎ چ‎۴‎‎
ماهی در آب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کیهان، خجسته، ‎۱۳۲۷-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م....
موضوع: نویسندگان پرویی - قرن ۲۰ م.;پرو - سیاست و حکومت - ۱۹۸۰- م. ;سیاستمداران...
نشر: ثالث تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ی‎۴۶۶‎
وسوسه ی ناممکن ویکتور هوگو و بینوایان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;میرعباسی، کاوه، ‎۱۳۳۵-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- ...
موضوع: هوگو، ویکتورماری، ۱۸۰۲-‎۱۸۸۵م. بینوایان;داستان های فرانسه - قرن ‎۱۹م....
نشر: نیلوفر تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۲۵۹۸‎ /‎ب‎۹۰۸۸‎ ‎ ‎ ‎
قهرمان عصر ما
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وارگاس یوسا، ماریو، ‎۱۹۳۶- م.؛ Vargas Llosa, Mario;کیهان، خجسته، ‎۱۳۲۷-,بارگاس یوسا، ماریو، ۱۹۳۶- م....
موضوع: داستان های پرویی - قرن ‎۲۰م.
نشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه تهران ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۸۴۹۸/۳۴‎ /‎الف‎۴‎ ق‎۹‎ ‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء