نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
چگونه فیلمنامه بنویسیم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، سید؛ Field, Syd;مدنی، مسعود,سید فیلد؛ ترجمه مسعود مدنی...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: عکس معاصر تهران ۱۳۶۳
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /ف‎۹۸
چگونه فیلمنامه بنویسیم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، سید؛ Field, Syd;اکبری، عباس، ‎۱۳۳۷-,سید فیلد؛ ترجمه عباس اکبری...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: نیلوفر تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎ف‎۹‎ چ‎۸‎‎
مبانی فیلمنامه نویسی: راهنمای گام به گام از فکر تا فیلمنامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، سید؛ Field, Syd;شاهری لنگرودی، سیدجلیل، ‎۱۳۳۹-,شاهری، سیدجلیل، ۱۳۳۹-;شاهری لنگرودی، جلیل، ۱۳۳۹...
موضوع: فیلم نامه نویسی
نشر: شرکت انتشارات سوره مهر تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۶‎ /‎ف‎۹۸‎ چ‎۸‎‎
کالبدشکافی چهار فیلمنامه: تلما و لوییز، ترمیناتور۲: روز داوری، سکوت بره ها، با گرگ ها می رقصد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فیلد، سید؛ Field, Syd;اکبری، عباس، ‎۱۳۳۷-,نوشته سید فیلد؛ ترجمه عباس اکبری...
موضوع: فیلم نامه های آمریکایی ;فیلم نامه نویسی
نشر: امیرکبیر تهران ‏‫۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: ۸۶ف ۱آ/ ۱۹۹۷ PN
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء