خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 36  
زیباترین اشعار بایرون قطعات منتخبه از: ساعات فراغت، دون ژوان، چایلد هارولد و ترجمه داستان منظوم شرقی: جائور
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بایرون، جورج گوردون بایرون، ۱۷۸۸-۱۸۲۴م. Byron, George Gordon Byron;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,لرد ب...
موضوع: شعر انگلیسی
نشر: صفی‌علیشاه تهران 1334
شماره راهنمای کنگره: PR‎ ۴۳۵۳‎ /ز‎۹۲
نغمه های شاعرانه: مجموعه بهترین آثار لامارتین
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لامارتین، آلفونس ماری لویی دو، ۱۷۹۰-‎۱۸۶۹م.، Lamartine, Alphonse Marie Louis de;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹...
موضوع:
نشر: معرفت تهران [1328]
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۲۴۲۵‎ /آ‎۳‎ ش‎۷
افسانه خدایان: تاریخچه مختصر میتولوژی یونان و تاثیر آن در ادب و هنر جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,
موضوع: اساطیر یونانی
نشر: گوتنبرگ تهران [بیتا]
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۷۸۲‎ /ش‎۷‎ الف‎۷
جهان ایران شناسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,شجاع الدین شفا
موضوع: ایران شناسی
نشر: کتابخانه پهلوی [تهران [-1348
شماره راهنمای کنگره: DS‎ ۲۶۶‎ /ش‎۷‎ ج‎۹
منتخبی از زیباترین شاهکارهای شعر جهان؛ شامل‎۲۸۰ قطعه معروف ازاشعار ‎۱۱۱تن از بزرگترین شعرای انگلستان، فرانسه، آلمان روسیه، ایتالیا، اسپانیا، اسکاندیناوی، بالکان، سایر کشورهای اروپا، آمریکا، کشورهای آم
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,انتخاب ، ترجمه و نگارش شجاع الدین شفا...
موضوع: شعر;ادبیات
نشر: ابن‌سینا؛ صفی‌علیشاه تهران 1363،‎133
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۱۰۹‎ /ف‎۲‎ ش‎۷
کمدی الهی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  دانته آلیگیری ،‏‫ ۱۲۶۵-۱۳۲۱م؛ Dante Alighieri;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,دانته آلیگیه‌ ری،‏‫ ۱۲۶۵-۱...
موضوع:
نشر: امیرکبیر] [تهران -1335،‎134
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۴۳۲۲‎ /ف‎۲‎ ش‎۷
منتخبی از بهترین اشعار امریکایی از ‎۲۵ شاعر معروف آمریکا، از قرن هفدهم تا امروز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,ترجمه شجاع الدین شفا؛ با مقدمه ای در باره شعر و ادب امریکایی بقلم مترجم...
موضوع: شعر آمریکایی
نشر: کتابفروشی ابن‌سینا؛ فرانکلین تهران [1335‎ت[ت
شماره راهنمای کنگره: PS‎ ۵۸۴‎ /ش‎۷‎ م‎۸
مومیایی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گوتیه، تیوفیل، ۱۸۱۱-‎۱۸۷۲م.، Gautier, Theophile;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,شاهکار تئوفیل گوتیه؛ ترج...
موضوع:
نشر: کانون معرفت تهران [بیتا]
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۲۴۲۰‎ /م‎۹‎ ش‎۷
دیوان شرقی =West - Ostlicher Diwan؛ قطعات منتخبه از: معنی نامه. حافظ نامه، عشق نامه، ساقی نامه، زلیخانامه، پارسی نامه، تیمور نامه، خلدنامه، تکفیرنامه، رنج نامه، حکمت نامه، مثل نامه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  گوته، یوهان ولفگانگ فون، ۱۷۴۹-‎۱۸۳۲م.، Goethe, Johann Wolfgang von;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,جیته،...
موضوع: شعر فارسی
نشر: ابن‌سینا [تهران] 1343
شماره راهنمای کنگره: PK‎ ۶۴۶۵‎ /ز‎۸‎ گ‎۹۲
فرهنگ نامهای اوستا: فرهنگ اعلام اوستا
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضی، هاشم، ‎۱۳۰۳-;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.;لنتس، ولفگانگ، Lentz, Wolfgang;رامپیس، کریستیان، Rempi...
موضوع: اوستا
نشر: فروهر تهران 1346
شماره راهنمای کنگره: BL‎ ۱۵۱۵‎ /آ‎۶‎ ر‎۶
خود را بشناس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فینو، ژان، Finot, Jean;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,از ژان فینو؛ ترجمه شجاع الدین شفا...
موضوع: خوشبختی;موفقیت
نشر: صفی‌علیشاه تهران 1332
شماره راهنمای کنگره: BJ‎ ۱۴۸۲‎ /ف‎۹‎ خ‎۹
نغمه های یونانی: زیباترین آثار: آناکرئون، سافو، ملئاگروس
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  آناکریون، Anacreon;سافو، Sappho;ملیاگروس، Meleager;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,ترجمه شجاع الدین شفا...
موضوع: شعر یونانی
نشر: شرق تهران 1336
شماره راهنمای کنگره: PA‎ ۳۸۶۵‎ /ف‎۲‎ ش‎۷
اطلاعاتی درباره کتابخانه بزرگ پهلوی (کتابخانه ملی آینده ایران) و برنامه های ساختمانی، فنی، علمی و اداری آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,شجاع الدین شفا
موضوع: ساختمان های کتابخانه
نشر: کتابخانه پهلوی [تهران] 1352
شماره راهنمای کنگره: Z‎ ۶۷۹‎ /ش‎۷
شراب شیراز و ده داستان دیگر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تورگنیف، ایوان سرگی یویچ، ۱۸۱۸-‎۱۸۸۳م.، Turgenev, Ivan Sergieevich;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,تورگی...
موضوع: داستان
نشر: صفی‌علیشاه تهران 1342
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۰۶۵‎ /ت‎۹۴
مجموعه کامل آثار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.;دانته آلیگیری ،‏‫ ۱۲۶۵-۱۳۲۱م؛ Dante Alighieri;گوته، یوهان ولفگانگ فون، ۱...
موضوع: ادبیات
نشر: [بی‌نا] تهران 1348
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۶۰۶۵‎ /ف‎۲‎ ش‎۷
زندگی هنرمندان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,
موضوع: ادبیات;سرگذشتنامه
نشر: بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه تهران 1332
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۴۶۶/۲‎ /ش‎۷۲
ایران در ادبیات جهان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,
موضوع: ادبیات تطبیقی
نشر: ابن‌سینا تهران 1332
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۱۴۳‎ /الف‎۹‎ ش‎۷
منتخبی از بهترین اشعار ویکتورهوگو
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  هوگو، ویکتور ماری، ۱۸۰۲-‎۱۸۸۵م.؛ Hugo, Victor Marie;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,نوشته ویکتور هوگو؛ ا...
موضوع: شعر فرانسه
نشر: کانون معرفت تهران 1333
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۲۲۸۱‎ /ش‎۶‎ ش‎۷
آهنگهای شاعرانه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لامارتین، آلفونس ماری لویی دو، ۱۷۹۰-‎۱۸۶۹م.، Lamartine, Alphonse Marie Louis de;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹...
موضوع: شعر فرانسه
نشر: امیرکبیر 1342
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۲۳۲۵‎ /آ‎۵۶‎ ش‎۷
ترانه های بیلی تیس، از شاعره یونانی که در ‎۲۶۰۰ سال پیش میزیسته
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  بیلیتیس، قرن ‎۶ق.م.، Bilitis;لوییس، پیر، ۱۸۷۰-‎۱۹۲۵م.، Louys, Pierre;شفا، شجاع الدین، ۱۲۹۷-۱۳۸۹.,ترج...
موضوع:
نشر: کتابخانه ابن‌سینا تهران 1332
شماره راهنمای کنگره: PQ‎ ۲۳۴۰‎ /ب‎۹‎ ت‎۴۴ ۱۳۳۲
قبلی 1 2 بعدی
; ;