نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 30  
مقدمه ای بر انقلاب اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -
نشر: روزبه تهران ۱۳۷۲
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /‎ز‎۹‎ م‎۷‎ ‎
ما چگونه ما شدیم، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: ایران;استعمار فرهنگی
نشر: روزنه [تهران] ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: HN‎ ۶۷۰/۲‎ /آ‎۸‎ ز‎۹ ۱۳۷۵
سنت و مدرنیته: ریشه یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: ایران - اوضاع اجتماعی;ایران - استعمار;ایران;ایران - سیاست و حکومت - قرن ‎۱۳ق....
نشر: روزنه تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HN‎ ۶۷۰/۲‎ /‎آ‎۸‎ ز‎۹۲‎ ‎
نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عنایت، حمید، ۱۳۱۱-‎۱۳۶۱.;زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷...
موضوع: ایران;اسلام و سیاست;طبقات اجتماعی
نشر: روزنه تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۶۵‎ /‎ن‎۸‎ ع‎۹‎ ‎
مقدمه ای بر انقلاب اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: ایران
نشر: روزنه تهران -۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /‎ز‎۹‎ م‎۷۲‎ ‎
توهم توطئه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh;عطارپور، اردلان، ‎۱۳۳۶-,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-...
موضوع: ایران;استعمار فرهنگی;زیبا کلام، صادق، ‎۱۳۲۷
نشر: جستجو تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: HN‎ ۶۷۰/۲‎ /آ‎۸‎ ز‎۹
جناح های سیاسی در ایران امروز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مرتجی، حجت، ‎۱۳۴۴-;زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,حجت ...
موضوع: ایران;حزب های سیاسی
نشر: نقش و نگار؛ شفیعی [تهران] ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۶۶۱/۱‎ /‎م‎۴‎ ج‎۹‎ ‎
عکسهای یادگاری با جامعه مدنی (مجموعه مقالات)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیبا کلام...
موضوع: جامعه مدنی;تحولات اجتماعی
نشر: روزنه [تهران] ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۳۳۶‎ /‎ز‎۹‎ ع‎۸‎ ‎
یادداشت های انقلاب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: ایران
نشر: روزنه تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /ز‎۹‎ ی‎۲
هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، ‎۱۳۱۳- - پیامها و سخنرانیها;ایران;ایران. مجلس شورای اسلامی...
نشر: روزنه تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۷۱۰/۵‎ /‎ز‎۹‎ هـ‎۲‎ ‎
افلاطون، توماس هابز، جان لاک، جان استوارت میل و کارل مارکس: پنج گفتار در باب حکومت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: علوم سیاسی;فیلسوفان
نشر: روزنه تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۸۱‎ /ز‎۹‎ الف‎۷
خاتمی از چه می گوید؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لعلی، مسعود، ‎۱۳۵۵-;زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh;ظریفی، حمیدرضا,زیباکلام مفرد، ...
موضوع: جامعه مدنی;تحولات اجتماعی;رشد سیاسی;ایران
نشر: نشر آزادی اندیشه تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۳۳۶‎ /‎ل‎۶‎ خ‎۲‎ ‎
دانشگاه و انقلاب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: انقلاب فرهنگی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران;دانشجویان - ایران;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - اف...
نشر: روزنه تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۹۱‎ /‎الف‎۸۴‎ ز‎۹‎ ‎
آموزش عالی همگانی: گفتگو با دکتر صادق زیباکلام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh;نوربخش، محمدرضا,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,گردآوری...
موضوع: آموزش عالی
نشر: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۶۷۰‎ /ز‎۹‎ آ‎۸
ایران در عصر نادر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اکسورثی، مایکل، Axworthy, Michael;زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh;نیاکوئی، امیر، ‎...
موضوع: ایران
نشر: روزنه تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۲۶۵‎ /الف‎۷۸‎ الف‎۹
ما چگونه ما شدیم، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: ایران;استعمار فرهنگی
نشر: روزنه تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: HN‎ ۶۷۰/۲‎ /آ‎۸‎ ز‎۹۲ ۱۳۷۷
گفتن یا نگفتن؟
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,صادق زیباکلام...
موضوع: تجدد;ایران;زیبا کلام، صادق، ‎۱۳۲۷
نشر: روزنه تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳۱۵‎ /‎ت‎۳‎ ز‎۹‎ ‎
قربانیان: وقایع نگاری فرازها و فرودهای جنبش نوخاسته اصلاحات
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  شهلا، امیر;زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,امیر شهلا؛ ب...
موضوع: اصلاحات اجتماعی;ایران
نشر: قطره تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۷۱۶‎ /‎الف‎۶‎ ش‎۹‎ ‎
رای ملت: شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات مجلس ششم زمستان ‎۱۳۷۸ - بهار ‎۱۳۷۹
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  تاج زاده، مصطفی، ۱۳۳۵-;زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,...
موضوع: ایران. مجلس شورای اسلامی
نشر: روزنه تهران ۱۳۸۲
شماره راهنمای کنگره: JQ‎ ۱۷۸۷/۵‎ /‎ت‎۲‎ ر‎۲‎ ‎
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مطلبی، مسعود، ‎۱۳۵۰-;زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷- .؛ Zibakalam-Mofrad, Sadegh,زیباکلام مفرد، صادق، ۱۳۲۷-,ته...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;علوم سیاسی;روابط بین المللی
نشر: پردازش‌گران تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /‎ع‎۸۹‎ م‎۶‎ ‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء