نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 3  
تاریخ حفاظت معماری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  یوکیلتو، یوکا، Jokilehto, Jukka;طالبیان، محمدحسن، ۱۳۴۰-;بهاری، خشایار، ‎۱۳۴۰-,یوکا یوکیلهتو؛ ترجمه م...
موضوع: معماری;آثار فرهنگی
نشر: روزنه تهران ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: NA‎ ۱۰۵‎ /ی‎۹‎ ت‎۲
پاسارگاد: مجموعه مقاله های حفاظت و مرمت، باستان شناسی، معماری، زمین شناسی، مردم شناسی و گردشگری (براساس فعالیت های پایگاه میراث جهانی پاسارگاد)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طالبیان، محمدحسن، ۱۳۴۰-;فدایی، حمید، ۱۳۵۱-,به کوشش محمدحسن طالبیان، حمید فدایی؛ ویراستار شهرناز اعتم...
موضوع: ایران - آثار تاریخی;پاسارگاد - آثار تاریخی
نشر: پایگاه میراث جهانی پاسارگاد شیراز ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳‎ /‎ط‎۲‎ پ‎۲‎‎
منظرهای فرهنگی: مجموعه مباحث کارگاه کارشناسی ارتقاء مدیریت و برنامه ریزی منظرهای فرهنگی میراث جهانی تخت جمشید- خرداد ماه ۱۳۸۵
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  طالبیان، محمدحسن، ۱۳۴۰-;فلاحت، محمدصادق، ۱۳۴۷-,گردآوری و تدوین محمدحسن طالبیان، محمدصادق فلاحت؛ برگز...
موضوع: منظرهای فرهنگی
نشر: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، دفتر امور فرهنگی، اداره برنامه ریزی نشر تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۳‎ /‎ک‎۲۶‎ م‎۸‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء