خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
راهنمای شبیه ساز پرواز مایکروسافت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مشرق زمینی، فرهاد,ترجمه و تالیف فرهاد مشرق زمینی
موضوع: شبیه ساز پرواز مایکروسافت (فایل کامپیوتر)
نشر: دانشگاه آزاد ایران تهران 1358
شماره راهنمای کنگره: TL‎ ۷۱۲/۵‎ /ر‎۲
مانورهای خلبانی شخصی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مشرق زمینی، فرهاد,ترجمه و تالیف فرهاد مشرق زمینی
موضوع: هواپیماها
نشر: ارجمند [تهران] 1374
شماره راهنمای کنگره: TL‎ ۷۱۰‎ /م‎۵‎ م‎۲
راهنمای شبیه ساز رادار مراقبت پرواز TRACON در محیط ویندوز
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  وسن، رابرت بل، .Wesson, Robert Bell;مشرق زمینی، فرهاد,مترجم فرهاد مشرق زمینی...
موضوع: هوش مصنوعی;ترافیک هوایی
نشر: کانون نشر علوم تهران 1374
شماره راهنمای کنگره: TL‎ ۷۱۲/۵‎ /و‎۵‎ ر‎۲
راهنمای شبیه ساز پرواز مایکروسافت نگارش ‎۵
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  لوی، جوزف، ‎۱۹۳۴ - م.، Levy, Joseph;مشرق زمینی، فرهاد,نویسنده جوزف آر. لوی؛ مترجم فرهاد مشرق زمی...
موضوع: شبیه ساز پرواز مایکروسافت (فایل کامپیوتر);بازیهای کامپیوتری پرواز...
نشر: کانون نشر علوم تهران 1374
شماره راهنمای کنگره: TL‎ ۷۱۲/۵‎ /ل‎۹‎ ر‎۲
; ;