نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
سازمان کنفرانس اسلامی (ساختار، عملکرد و روابط آن با ایران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فوزی تویسرکانی، یحیی، ۱۳۳۹-,تویسرکانی، یحیی;فوزی، یحیی,یحیی فوزی تویسرکانی...
موضوع: سازمان کنفرانس اسلامی;ایران - روابط خارجی - کشورهای اسلامی;کشورهای اسلامی - روابط خارجی...
نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهران ۱۳۷۷
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۳‎ /‎س‎۲۴‎ ف‎۹‎ ‎
مذهب و مدرنیزاسیون در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فوزی تویسرکانی، یحیی، ۱۳۳۹-,تویسرکانی، یحیی;فوزی، یحیی,نویسنده یحیی فوزی تویسرکانی...
موضوع: تجدد (اسلام);دنیوی گرایی;تجدد
نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: BP‎ ۲۲۹‎ /‎ف‎۹‎ م‎۴‎ ‎
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فوزی تویسرکانی، یحیی، ۱۳۳۹-,تویسرکانی، یحیی;فوزی، یحیی,مولف یحیی فوزی؛ تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم...
موضوع: خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ‎۱۳۶۸ - نظریه درباره سیاست و حک...
نشر: دفتر نشر معارف قم ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۷۴/۵‎ /‎س‎۹‎ ف‎۹‎ ‎
جنبش های اسلام گرای معاصر: بررسی منطقه ای
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  فوزی تویسرکانی، یحیی، ۱۳۳۹-;هاشمی، سیدعباس، ۱۳۳۳-,تویسرکانی، یحیی;فوزی، یحیی;هاشمی، عباس,یحیی فوزی، ...
موضوع: جنبش های اسلامی;اسلام - تجدید حیات فکری;جنبش ها و قیام ها...
نشر: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی؛ معاونت پژوهشی تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۹ج ۸۷ف/ ۲۳۳ BP
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء