نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 6  
آسیب شناسی انقلاب اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-,محمدرحیم عیوضی
موضوع: ایران
نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /ع‎۹‎ آ‎۵
طبقات اجتماعی و رژیم شاه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-,تالیف محمدرحیم عیوضی
موضوع: ایران;طبقات اجتماعی;ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷;جامعه شناسی سیاسی...
نشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۰۱‎ /‎ع‎۹‎ ط‎۲‎ ‎
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-;هراتی، محمدجواد، ‎۱۳۵۶-,محمدرحیم عیوضی، محمدجواد هراتی؛ تدوین نهاد نمایندگی م...
موضوع: ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -;ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-;ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴...
نشر: دفتر نشر معارف قم ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۱‎ /‎ع‎۹‎ د‎۴۴‎‎
انقلاب اسلامی، زمینه ها و ریشه های آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-,تهیه و تدوین محمدرحیم عیوضی؛ [به سفارش ]معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم...
موضوع: ایران
نشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، قم ۱۳۸۷
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۱‎ /ع‎۹‎ الف‎۸
رشد مبانی فکری و تحول فرهنگ سیاسی در انقلاب اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-,تحقیق محمدرحیم عیوضی؛ تهیه و تدوین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز مطالع...
موضوع: ایران;فرهنگ سیاسی;جامعه پذیری سیاسی
نشر: الهدی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۵۵۳‎ /‎ع‎۹‎ ر‎۵‎ ‎
درآمدی بر آینده پژوهی اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پدرام، عبدالرحیم، ۱۳۶۰-;عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-,نویسنده عبدالرحیم پدرام، محمدرحیم عیوضی؛ پدیدآورنده پ...
موضوع: آینده پژوهی
نشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تهران ‏‫۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۴د ۴پ/ ۲۲۹ BP
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء