نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 10  
پایان جمهوری خواهی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,مولف غلامعباس مصلی نژاد
موضوع: جمهوری خواهی;ایران;ایران. مجلس شورای ملی، دوره پنجم
نشر: قومس تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۶۳‎ /م‎۶‎ پ‎۲
مبانی علم اقتصاد و سیاست
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,عباس مصلی نژاد
موضوع: سیاست اقتصادی;بازار;اقتصاد جهانی
نشر: شریف تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۸۷‎ /‎م‎۶‎ م‎۲‎ ‎
فرهنگ سیاسی ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,تالیف عباس مصلی نژاد
موضوع: فرهنگ سیاسی
نشر: فرهنگ صبا تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: JA‎ ۷۵/۷‎ /‎م‎۶‎ ف‎۴‎ ‎
جمهوری خواهی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-;ازغندی، سیدعلیرضا، ‎۱۳۲۰-,ازغندی، علیرضا,مولف غلامعباس مصلی نژاد؛ با مقدمه ای...
موضوع: جمهوری خواهی;ایران
نشر: قومس تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: DSR‎ ۱۴۶۳‎ /‎م‎۶‎ ج‎۸‎ ‎
آسیب شناسی توسعه اقتصادی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,مولف غلامعباس مصلی نژاد
موضوع: ایران;رشد اقتصادی
نشر: قومس تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۴۷۵‎ /م‎۵۶‎ آ‎۵
دولت و توسعه اقتصادی در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,مولف غلامعباس مصلی نژاد
موضوع: ایران - اوضاع اقتصادی - قرن ‎۱۴;ایران - سیاست اقتصادی - قرن ‎۱۴;رشد اقتصادی...
نشر: قومس تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: HC‎ ۴۷۵‎ /‎م‎۵‎ د‎۹‎ ‎
سیاست گذاری ساختار قدرت در ایران
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,عباس مصلی نژاد؛ ویراستار مجید جهانی نوق...
موضوع: قدرت (علوم اجتماعی);اسلام و سیاست - ایران - تاریخ - قرن ۱۳-‎۱۴ق.;قانون گذاری;ایران - سیاست و حکومت;ا...
نشر: دانشگاه تهران، موسسه‌انتشارات تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: JC‎ ۳۳۰‎ /‎م‎۵۶‎ س‎۹‎ ‎
نهاد گرایی و جهانی شدن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,تالیف عباس مصلی نژاد؛ ویراستار مجید جهانی...
موضوع: جهانی شدن
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: JZ‎ ۱۳۱۸‎ /‎م‎۵۶‎ ن‎۹‎ ‎
اقتصاد سیاسی بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,تالیف عباس مصلی نژاد
موضوع: اقتصاد بین الملل
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: ۷الف ۶م/ ۱۳۵۹ HD
سیاست گذاری اقتصادی: مدل، روش و فرایند
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  مصلی نژاد، عباس، ۱۳۴۱-,نویسنده عباس مصلی نژاد
موضوع: سیاست اقتصادی
نشر: رخ‌داد نو تهران ۱۳۹۳
شماره راهنمای کنگره: HD‎ ۸۷‎ /‎م‎۶‎ س‎۹‎ ‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء