نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
اصول مدیریت ساخت (ویژه مدیران پروژه های عمرانی و دانشجویان مهندسی عمران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی، حسن، ۱۳۳۳-;علمایی، محمود، ‎۱۳۵۲-,صادقی طهورستانی، حسن، ۱۳۳۳-,تالیف حسن صادقی، سیدمحمود علمایی...
موضوع: ساختمان سازی - مدیریت
نشر: دانشگاه امام حسین (ع) تهران ۱۳۸۵
شماره راهنمای کنگره: TH‎ ۴۳۸‎ /‎ص‎۲‎ الف‎۶‎ ‎
زمین شناسی مهندسی (ویژه دانشجویان مهندسی عمران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی، حسن، ۱۳۳۳-,صادقی طهورستانی، حسن، ۱۳۳۳-,تالیف حسن صادقی...
موضوع: زمین شناسی مهندسی
نشر: دانشگاه امام حسین (ع) تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۷۰۵‎ /‎ص‎۲‎ ز‎۸‎‎
مصالح ساخت و آزمایشگاه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی، حسن، ۱۳۳۳-;رفعتی، پرویز، ‎۱۳۴۳-,صادقی طهورستانی، حسن، ۱۳۳۳-,تالیف حسن صادقی، پرویز رفعتی...
موضوع: مصالح ساختمانی
نشر: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۴۰۳‎ /‎ص‎۲‎ م‎۶‎ ‎
اصول مهندسی تونل (ویژه دانشجویان مهندسی عمران)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  صادقی، حسن، ۱۳۳۳-,صادقی طهورستانی، حسن، ۱۳۳۳-,تالیف حسن صادقی...
موضوع: تونل سازی;مکانیک سنگ;زمین شناسی
نشر: دانشگاه جامع امام حسین(ع)؛ موسسه چاپ و انتشارات تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۸۰۵‎ /ص‎۲‎ الف‎۶
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء