نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
مجموعه تست های ریاضیات کارشناسی ارشد مربوط به رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری "همراه با پاسخ تشریحی"
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  عالم تبریز، اکبر، ۱۳۳۷-;ناصحی فر، وحید، ‎۱۳۴۸-;حقیقی، محمد,عالم، اکبر، ۱۳۳۷-;تبریز، اکبر، ۱۳۳۷-;فر، ...
موضوع: ریاضیات - آزمونهای توانایی;اقتصاد - آزمونها و تمرینها;مدیریت - آزمونها و تمرینها;حسابداری - آزمونها ...
نشر: دیدار تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: QA‎ ۴۳‎ /‎ع‎۲‎ م‎۳‎ ‎
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد حقوق
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  رضوی مبرقعی، محمدناصر;سردار، محمد;حقیقی، محمد,برقعی، محمدناصر;رضوی مبرقعی، محمد;مبرقعی، محمدناصر,تال...
موضوع: حقوق;فقه
نشر: نشر پردازش تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: K‎ /‎ر‎۶‎ م‎۳‎ ‎ ‎
مجموعه تستهای آمار آزمون کارشناسی ارشد مربوط به رشته های اقتصاد، مدیریت، و حسابداری...
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  ناصحی فر، وحید، ‎۱۳۴۸-;عالم تبریز، اکبر، ۱۳۳۷-;حقیقی، محمد,فر، وحید، ‏‫۱۳۴۸-;ناصحی، وحید، ‏‫۱۳۴۸-;عا...
موضوع: دانشگاه ها و مدارس عالی;آمار
نشر: نشر ترمه [تهران] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: LB‎ ۲۳۵۳‎ /آ‎۸‎ ن‎۲ ۱۳۷۶
بازرگانی بین الملل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حقیقی، محمد,تالیف و ترجمه محمد حقیقی
موضوع: بازرگانی بین المللی
نشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت تهران ۱۳۸۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۱۳۷۹‎ /‎ح‎۶۶‎ ب‎۲‎ ‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء