نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 4  
مهندسی مکانیک طراحی اجزاء: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی کنکور سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، روح الله، ۱۳۶۵-,حسینی، روح اله، ۱۳۶۵-,مولف روح اله حسینی...
موضوع: مهندسی مکانیک ;ماشین آلات - طراحی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات ...
نشر: آزاده تهران ۱۳۹۱
شماره راهنمای کنگره: TJ‎ ۱۵۸‎ /‎ح‎۵‎ ط‎۴‎ ‎
کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دینامیک: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی (کنکور سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، روح الله، ۱۳۶۵-;صالحی پور، حمزه، ‏‫۱۳۶۵-‏‬,حسینی، روح اله، ۱۳۶۵-;صالحی، حمزه، ‏‫۱۳۶۵-‏‬,روح ا...
موضوع: دینامیک
نشر: آزاده تهران ۱۳۹۰
شماره راهنمای کنگره: TA‎ ۳۵۲‎ /‎ح‎۵‎ م‎۹۲‎‎
کنکور کارشناسی ارشد دینامیک ماشین: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی (کنکور سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، روح الله، ۱۳۶۵-;صالحی پور، حمزه، ‏‫۱۳۶۵-‏‬,حسینی، روح اله، ۱۳۶۵-;صالحی، حمزه، ‏‫۱۳۶۵-‏‬,روح ا...
موضوع: ماشین آلات - حرکت شناسی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ا...
نشر: آزاده تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TJ‎ ۱۷۵‎ /‎ح‎۵‎ د‎۹۴‎‎
طراحی اجزاء: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی کنکور سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  حسینی، روح الله، ۱۳۶۵-,حسینی، روح اله، ۱۳۶۵-,مولف روح اله حسینی...
موضوع: مهندسی مکانیک ;ماشین آلات - طراحی;دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها;آزمون دوره های تحصیلات ...
نشر: آزاده تهران ۱۳۹۲
شماره راهنمای کنگره: TJ‎ ۱۵۸‎ /‎ح‎۵‎ ط‎۴۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء