نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 2  
مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چیفی، دیو، ۱۹۶۳- م. Chaffey, Dave;اسمیت، پل راسل، ۱۹۵۷- م. Smith, Paul Russell;فرجامی، یعقوب، ۱۳۴۸...
موضوع: بازاریابی اینترنتی
نشر: آتی نگر تهران ۱۳۹۴
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۴۱۵/۱۲۶۵‎ /‎چ‎۹‎ م‎۴‎‎
سرآمدی در بازاریابی الکترونیک: طراحی و بهینه سازی دیجیتالی در بازاریابی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  چیفی، دیو، ۱۹۶۳- م. Chaffey, Dave;اسمیت، پل راسل، ۱۹۵۷- م. Smith, Paul Russell;رضوانی، مهران، ۱۳۵۸...
موضوع: بازاریابی اینترنتی
نشر: دانشگاه تهران: موسسه انتشارات و چاپ تهران ۱۳۹۶
شماره راهنمای کنگره: HF‎ ۵۴۱۵/۱۲۶۵‎ /‎چ‎۹‎ م‎۴۲‎‎
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء