نتایج جستجو
قبلی 1 2 بعدی
مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 25  
جامعه باز: آخرین اتوپی تمدن غرب
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  زرشناس، شهریار، ‎۱۳۴۴-;پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱...
موضوع: پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م. جامعه باز و دشمنان آن - نقد و تفسیر;فلسفه;فلسفه جدید;فیلسوفان انگلیس...
نشر: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری تهران ۱۳۷۱
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۶۳‎ /‎پ‎۹‎ ج‎۲۰۸۴‎ ‎
جامعه باز و دشمنانش: خردمندان در خدمت خودکامگان
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;مهاجر، علی اصغر، ‎۱۳۰۱-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎...
موضوع: فلسفه;علوم اجتماعی
نشر: انتشار تهران ۱۳۶۴
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۶۳‎ /‎پ‎۹‎ ج‎۲۵‎‎
جستجوی ناتمام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;علی آبادی ایرج,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.;ب‍...
موضوع: پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م. جامعه باز و دشمنان آن - نقد و تفسیر;فیلسوفان...
نشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۶۴۹‎ /‎پ‎۹‎ ج‎۵‎ ‎
منطق اکتشاف علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;آرام، احمد، ۱۲۸۳-‎۱۳۷۷.,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎...
موضوع: علوم - روش شناسی
نشر: سروش تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎پ‎۹‎ م‎۸۳‎ ‎
فقر تاریخیگری
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;آرام، احمد، ۱۲۸۳-‎۱۳۷۷.,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎...
موضوع: تاریخ
نشر: خوارزمی تهران ۱۳۵۰
شماره راهنمای کنگره: D‎ ۱۶/۸‎ /پ‎۹‎ ف‎۷ ۱۳۵۰
جامعه باز و دشمنان آن
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;اعلم، امیرجلال الدین، ۱۳۲۰-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹...
موضوع: فلسفه;علوم اجتماعی
نشر: گفتار تهران ۱۳۷۶-
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۶۳‎ /‎پ‎۹‎ ج‎۲۴‎‎
جهان باز، برهانی در تائید نامعینیگری: جزء دوم از پینوشت بر منطق اکتشاف علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;آرام، احمد، ۱۲۸۳-‎۱۳۷۷.,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎...
موضوع: علوم - روش شناسی;فیزیک - فلسفه;جبر علی
نشر: سروش (انتشارات صدا و سیما) تهران ۱۳۷۵
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎پ‎۹‎ ج‎۹‎ ‎
درس این قرن: همراه با دو گفتاردرباره آزادی و حکومت دمکراتیک؛ گفتگوی جیانکارلو بوزنی با کارل پاپر
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;بوزنی، جیانکارلو;پایا، علی، ۱۳۳۲-,پ‍اپ‍ر، ک‍ار...
موضوع: کمونیسم;قرن بیستم;پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م. جامعه باز و دشمنان آن - نقد و تفسیر...
نشر: طرح نو [تهران] ۱۳۷۶
شماره راهنمای کنگره: HX‎ ۴۰‎ /‎پ‎۹‎ د‎۴‎ ‎
جستجوی ناتمام
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;علی آبادی ایرج,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.;ب‍...
موضوع: پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م. جامعه باز و دشمنان آن - نقد و تفسیر;فیلسوفان...
نشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی تهران ۱۳۶۹
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۶۴۹‎ /پ‎۹‎ ج‎۵1
شناخت عینی: برداشتی تکاملی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;آرام، احمد، ۱۲۸۳-‎۱۳۷۷.,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎...
موضوع: شناخت (فلسفه);استقراء (منطق)
نشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: BD‎ ۲۲۰‎ /ب‎۹‎ ش‎۹
سرچشمه های دانایی و نادانی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;باقری، عباس، ۱۳۰۹-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م...
موضوع: شناخت (فلسفه)
نشر: نشر نی تهران ۱۳۷۸
شماره راهنمای کنگره: BD‎ ۱۶۱‎ /‎پ‎۹‎ س‎۴‎ ‎
اسطوره چارچوب: (در دفاع از علم و عقلانیات)
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;پایا، علی، ۱۳۳۲-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.;...
موضوع: علوم;فیزیک;عقل گرایی;عقل
نشر: طرح‌نو تهران ۱۳۷۹
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /پ‎۹‎ الف‎۴
منطق اکتشاف علمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;کمالی، سیدحسین، ۱۳۴۴-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱۹...
موضوع: علوم - روش شناسی;منطق
نشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۷۰
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎پ‎۹‎ م‎۸‎‎
جهان گرایشها: دو پژوهش درباره علیت و تکامل
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;باقری، عباس، ۱۳۰۹-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م...
موضوع: علت و معلول;شناخت (فلسفه)
نشر: نشر و پژوهش فرزان روز تهران ۱۳۸۱
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۶۱۸‎ /پ‎۹۴‎ ج‎۹
تلویزیون خطری برای دمکراسی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;کندری، جان، .Condry, John C;شهیدی مودب، حمید، ...
موضوع: تلویزیون;تلویزیون و کودکان
نشر: اطلاعات تهران ۱۳۷۴
شماره راهنمای کنگره: PN‎ ۱۹۹۲/۶‎ /پ‎۹‎ ت‎۸
جست وجوی همچنان باقی: زندگی نامه فکری و خودنوشت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;عاقلی، سیامک، ‎۱۳۳۶- ,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-...
موضوع: پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م. جامعه باز و دشمنان آن - نقد و تفسیر;فیلسوفان اتریشی...
نشر: نشر گفتار تهران ۱۳۸۰
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۶۱۸‎ /‎پ‎۹۴‎ آ‎۳‎ ‎
زندگی سراسر حل مسئله است
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;خواجیان، شهریار، ۱۳۳۱-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱...
موضوع: تمدن جدید - فلسفه;علوم - فلسفه;علوم - تاریخ
نشر: نشر مرکز تهران ۱۳۸۳
شماره راهنمای کنگره: CB‎ ۳۵۷‎ /‎پ‎۹‎ ز‎۹‎ ‎
زندگی حل مسئله هاست: پرسشهائی پیرامون شناخت طبیعت
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;باقری، عباس، ۱۳۰۹-,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م...
موضوع: شناخت (فلسفه)
نشر: علم تهران ۱۳۸۸
شماره راهنمای کنگره: BD‎ ۱۶۱‎ /پ‎۹‎ ز‎۹
می دانم که هیچ نمی دانم: گفت و گوهایی در باب سیاست، فیزیک و فلسفه
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;دستمالچی، پرویز,پ‍اپ‍ر، ک‍ارل،‌ ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.;ب...
موضوع:
نشر: ققنوس تهران ۱۳۸۴
شماره راهنمای کنگره: B‎ ۱۶۴۹‎ /‎پ‎۹۴‎ آ‎۵‎ ‎
منطق الکشف العلمی
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  پوپر، کارل ریموند، ۱۹۰۲-‎۱۹۹۴م.؛ Popper, Karl Raimund;علی، ماهر عبدالقادر محمد، Ali, Mahir Abd al-Qa...
موضوع: علوم - روش شناسی
نشر: دارالنهضة العربیه بیروت [م ‎۱۹۸۶]
شماره راهنمای کنگره: Q‎ ۱۷۵‎ /‎پ‎۹‎ م‎۸۲‎ ‎
قبلی 1 2 بعدی
; ;

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء