خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1

Deprecated: DEPRECATED: Do not call this method or, even better, use SphinxQL instead of an API in /var/www/joomla_2.5.22/components/com_lib/models/sphinxapi.php on line 764
نتایج جستجو

مرتب سازی براساس تعداد نتایج جستجو: 1  
تکنیک های نمایش خلاق: کتاب دوره های آموزشی مربیان تئاتر کودک
نوع ماده: کتاب
نویسندگان:  اکبرلو، منوچهر، ۱۳۴۱-,نویسنده منوچهر اکبرلو
موضوع: نمایش و آموزش و پرورش;کودکان - فعالیتهای خلاقه;نمایش کودکان و نوجوانان...
نشر: انتشارات حوا: بخش کودک و نوجوان تهران 1388
شماره راهنمای کنگره: ۸ت ۷الف/ ۳۱۷۱ PN
; ;