خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره بازیابیAG BIOT ۱۰۸
عنوانبهینه‌سازی شرایط تولید ریشه مویین در گیاه پروانش (Catharanthus roseus) و تأثیر کاربرد محرک متیل‌جاسمونات در تولید آلکالوئیدهای مهم دارویی آن
نویسندهحمیدی، الهام
استاد راهنماملک‌زاده‌شفارودی، سعید
مقطع تحصیلیکارشناسی‌ارشد
سال دفاع از پایان نامه‎۱۳۹۲
رشتهبیوتکنولوژی کشاورزی
توصیفگربهینه‌سازی
ریشه مویین
پروانش
محرک‌ها
متیل جاسمونات
آلکالوئیدها
آگروباکتریوم
گیاهان دارویی
چکیده فارسی
چکیده لاتین
لیست فایلها:
چکیده فارسی فهرست مطالب فهرست اشکال
فهرست جداول پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی صفحه عنوان انگلیسی