خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۳۷‎ /الف‎۵۶‎ ت‎۹
سرشناسهاستاین بک، جان ارنست، ۱۹۰۲-‎۱۹۶۸م.، Steinbeck, John Ernst - پدیدآور
عنوانتورتیلا فلت 
شرح پدیدآور[نوشته] جان اشتاین بک، ترجمه محمد علی صفریان [و] صفدر تقی زاده
مشخصات ظاهری‎۲۵۰ ص
وضعیت نشرفرانکلین; ۱۳۴۲
موضوعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.
توضیحاتاشتاین بک، جان... تورتیلافلت...
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    8958 LEFB0200633  موجود
 مرکزی    79135 CLFB0846086  موجود