خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ م‎۴۱
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانپیرمرد و دریا 
شرح پدیدآورشاهکار همینگوی؛ ترجمه سعیدی
مشخصات ظاهریل، ‎۱۷۵ ص
وضعیت نشرتهران; شهریار; بی‌تا
توضیحاتعنوان اصلی:The oldman and the sea
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    15294 LEFB0842714  موجود