خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ز‎۹۳
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانزنگها برای که به صدا در می آیند 
شرح پدیدآورارنست همینگوی، ترجمه علی سلیمی
مشخصات ظاهری‎۵۸۵ ص
وضعیت نشرتهران; پیروز; ۱۳۶۲
توضیحاتعنوان اصلی :? For whom the bells toll
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    31891 EDFB0183994  موجود
 ادبیات ۲   10260 LEFB0519373  موجود