خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ د‎۲
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانداشتن یا نداشتن 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه پرویز داریوش
مشخصات ظاهری‎۲۰۶ ص
وضعیت نشرتهران; امیرکبیر; ۱۳۵۶
موضوعهمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹
موضوعنویسندگان آمریکایی
موضوعپاریس
توضیحاتعنوان اصلی :. To have and have not
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    12240 LEFB0519443  موجود
 ادبیات 2   155131 LEFB1130892  موجود