خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ت‎۲۲
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانتپه های سبز آفریقا 
شرح پدیدآوراثر ارنست همینگوی؛ ترجمه غ. تاجبخش
مشخصات ظاهری‎۲۰۰ ص
وضعیت نشرتهران; بنگاه مطبوعاتی افلاطون; ۱۳۳۴
توضیحاتعنوان اصلی:Green hills of Africa
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 مرکزی    5212 EDFB0229030  موجود