خطا
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
  • خطا در بارگذاری کامپوننت: com_lib، 1
شماره راهنمای کنگرهPS‎ ۳۵۱۵‎ /ه‎۸‎ ب‎۹
سرشناسههمینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest - پدیدآور
عنوانبه راه خرابات در چوب تاک 
شرح پدیدآورارنست همینگوی؛ ترجمه پرویزداریوش
مشخصات ظاهرینهم ‎۲۲۷ ص
وضعیت نشرتهران; کانون دنیا و هنر; ۱۳۳۲
توضیحاتعنوان اصلی:.Across the river sand into the trees
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکدسالوضعیت
 ادبیات    9306 LEFB0519362  موجود