شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۳/۱‎ /ب‎۹۲
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - پدیدآور
عنوانهمبستگی مذاهب اسلامی؛ مقالات داراالتقریب قاهره 
شرح پدیدآورترجمه و نگارش عبدالکریم بی آزارشیرازی
مشخصات ظاهریده،‎۳۶۱ص
وضعیت نشرتهران; امیرکبیر; ۱۳۵۷
موضوعوحدت اسلامی
موضوعاسلام
توضیحاتبالای صفحه عنوان: بحثهای علمی و اصلاحی پیشوایان مذاهب اسلامی
توضیحاتکتابنامه بصورت زیرنویس
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات ۳   45924 THFB0226956   موجود
 الهیات    30181 THFB0226934   موجود
 ادبیات    26252 LEFB0032850   موجود
 مرکزی ۲   22357 EDFB0093206   موجود
 الهیات ۲   16477 THFB0226945   موجود
 ادبیات ۲   10577 LEFB0032861   موجود
 مرکزی    6151 CLFB0028118   کم استفاده
 مرکزی    2509 EDFB0093181   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء