شماره راهنمای کنگرهBP‎ ۲۳۲/۴‎ /ب‎۹‎ گ‎۴
سرشناسهبی آزار شیرازی، عبدالکریم، ۱۳۲۳- - پدیدآور
عنوانگذشته و آینده جهان سلسله بحثهای قرآن و طبیعت ۲‎ سری
شرح پدیدآورتالیف : بی آزارشیرازی
مشخصات ظاهری‎۳۳۵ص.: مصور
وضعیت نشرتهران; بعثت; ۱۳۵۳
موضوعقرآن و علوم
موضوعقرآن و علوم طبیعی
موضوعآفرینش
به منظور رزرو کتابهای در امانت به پورتال خود مراجعه فرمایید
موجودی فیزیکی
محل نگهدارینسخهجلدبخششماره ثبتبارکد ویرایشسالوضعیت
 الهیات ۲   45248 THFB0211567   موجود
 الهیات ۳   45222 THFB0215239   موجود
 الهیات    21811 THFB0215217   موجود
 مرکزی    21056 EDFB0094436   موجود
 مرکزی    4588 CLFB0027634   موجود
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء